Hà Nội tăng cường phòng ngừa, giám sát ô nhiễm môi trường

15/09/2023 08:07 Chính sách - Pháp luật
Theo đó, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch về việc phối hợp thực hiện kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xây dựng mô hình xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường một số tuyến sông trên địa bàn TP. Thái Bình Chế tạo cảm biến khí hiệu suất cao từ vật liệu nanocomposit Hưng Yên: Sẽ công khai danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Kế hoạch này nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Hà Nội tăng cường phòng ngừa, giám sát ô nhiễm môi trường
Hà Nội tăng cường phòng ngừa, giám sát ô nhiễm môi trường

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát hoặc kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thuộc thẩm quyền quản lý môi trường của Bộ (trừ các cơ sở tuân thủ tốt về môi trường, không có phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường và các cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường). Khảo sát hoặc kiểm tra thực tế tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các làng nghề thuộc danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia tổ giám sát do Cục Kiểm soát ô nhiễm - Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập (khi có yêu cầu); Tổ chức thực hiện giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xảy ra các sự cố môi trường, các cơ sở bị người dân và báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường;

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đưa vào chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để; Cơ sở có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc chưa đầu tư đúng, đầy đủ công trình xử lý chất thải theo quy định; Các cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 200m3/ngày (24 giờ) trở lên; Cơ sở xử lý rác thải, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; Các khu, cụm công nghiệp, làng nghề...

Trước đó, ngày 29/8/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2024/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo Kế hoạch, 3 nhóm dự án, cơ sở sản xuất, dịch vụ năm trong kế hoạch giám sát là: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường của Bộ TN&MT; Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc chưa đầu tư công trình xử lý chất thải theo quy định; Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường của địa phương) đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để; thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

5 nội dung phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường gồm: Tiếp tục tổ chức giám sát thực thi pháp luật về BVMT đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao ở 3 miền; Tăng cường kiểm soát nguồn thải lớn, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng có nhiều phản ánh về ô nhiễm môi trường; Phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường theo quy định Luật BVMT năm 2020; Cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cần phòng ngừa, kiểm soát; Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường kiểm soát cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động