Hà Nội: Tăng cường quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải

28/06/2020 21:35 Quản lý nguồn thải
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Công văn số 5052/SXD-HT đôn đốc công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án nguồn nước
ha noi tang cuong quan ly thu gom van chuyen va xu ly rac thai
Đôn đốc, giám sát công tác thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt đúng kỹ thuật.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng duy trì vệ sinh, môi trường trên địa bàn theo phân cấp; Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện, thị xã, nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường: Thực hiện thu gom toàn bộ khối lượng rác sinh hoạt trên địa bàn không tồn đọng; Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện kiểm soát, đôn đốc, giám sát công tác thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt đúng kỹ thuật, không được để lẫn thành phần đất,... làm tăng lượng chất trơ trong rác sinh hoạt, giảm hiệu quả xử lý rác, đặc biệt khi xử lý bằng phương pháp đốt có thu hồi năng lượng sẽ được Thành phố triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các xe vận chuyển rác đảm bảo kín khít, không rơi vãi rác, rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển gây mất vệ sinh môi trường; Phối hợp, thực hiện đúng quy định của đơn vị quản lý vận hành các Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung cùa Thành phố.

Sở đã giao Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng duy trì vệ sinh môi trường tuyến vành đai trên cao và đại lộ Thăng Long, đại lộ Võ Nguyên Giáp thụộc gói thầu do Sở Xây dựng quản lý; Chỉ đạo Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý vận hành tại các Khu xử lý tập trung (Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Xuân Sơn; thị xã Sơn Tây); thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý vận hành các khu xử lý; Phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện thị xã trong công tác tiếp nhận, rác thải sinh hoạt. Kiên quyết không tiếp nhận các xe chở rác không kín khít, rơi vãi rác, nước rác trên đường vận chuyển.

Dương Thu
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động