Hà Nội: Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp

23/02/2024 08:11 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp và giảm sức ép cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính giảm thời gian, chi phí đồng thời đã giảm tải áp lực công việc cho Bộ, ban, ngành, để đơn vị tập trung hơn cho nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính sách, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, việc thực thi phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính đã đem lại hiệu ứng, khí thế tích cực công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách hành chính của thành phố nói chung. Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, công việc.

Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp và giảm sức ép cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp và giảm sức ép cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Xuất phát từ mục tiêu đó, hướng đến giảm tải áp lực cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Theo quyết định, UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện giải quyết 5 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Các thủ tục hành chính ủy quyền gồm: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp Giấy phép môi trường; cấp đổi Giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; cấp lại Giấy phép môi trường.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định. Định kỳ hằng quý, năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện...

Việc triển khai phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường trên địa bàn các khu công nghiệp là chủ trương lớn của Chính phủ và Hà Nội, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nội bộ trong các cấp quản lý tại thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cũng như tăng cường giám sát để việc ủy quyền được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động