Hậu Giang: Có giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới

02/03/2023 10:00 Giá sản phẩm/hàng hóa CNMT
Ngày 11/01/2023 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Hậu Giang: Có giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới
Từ ngày 21/01/2023 tỉnh Hậu Giang áp dụng mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định cụ thể:

Giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực không có tuyến giao thông thuận tiện cho xe cơ giới thu gom, vận chuyển (phải vận chuyển bằng xe thô sơ đến điểm tập kết): 503.917 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT). Bao gồm:

Giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các tuyến đường nhỏ (thu gom bằng xe thô sơ) để vận chuyển đến điểm tập kết: 289.631 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT);

Giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm xử lý: 155.412 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT);

Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp: 58.874 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực có tuyến giao thông thuận tiện cho xe cơ giới thu gom, vận chuyển: 378.897 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT). Bao gồm:

Giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực có tuyến giao thông thuận tiện cho xe cơ giới thu gom để vận chuyển đến điểm xử lý: 320.023 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT);

Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp: 58.874 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dưới 300kg/ngày.

Ngân sách Nhà nước địa phương bù đắp tỷ lệ phần trăm trong tổng giá thu gom, vận chuyển, xử lý theo nguyên tắc giảm dần hàng năm. Kể từ năm 2030 không bù đắp cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực không có tuyến giao thông thuận tiện cho xe cơ giới thu gom, vận chuyển (phải vận chuyển bằng xe thô sơ đến điểm tập kết); kể từ năm 2025 không bù đắp cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực có tuyến giao thông thuận tiện cho xe cơ giới thu gom, vận chuyển./.

Nguyễn Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động