Thứ bảy 05/12/2020 09:49

Hòa Sơn – Bước chuyển mình mạnh mẽ

31/05/2019 15:13
Nhìn lại chặng đường đã qua, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng) đã có những bước chuyển mình tích cực và làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế – xã hội, chính trị – văn hóa. Chắc chắn rằng trong những năm tiếp theo, xã Hòa Sơn sẽ đạt dược nhiều thành tựu lớn hơn.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Hòa Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng và phát triển với tốc độ khá cao, cơ cấu kinh tế có bước chuyển vượt bậc…. Trong đó, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), thương mại – dịch vụ (TM – DV) đã tạo bước đột phá, trở thành mũi nhọn kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các làng nghề phát triển, góp phần tích cực vào quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Theo ông Trần Kim Đính – Chủ tịch UBND xã: “Trong năm 2018, CN, TTCN có hướng phát triển tốt. Hiện nay, trên địa bàn có 268 nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở gia công cơ khí, xưởng chế biến gỗ, gia công đá trang trí Hòa Sơn đã góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc khuyến khích nhân dân đầu tư, phát triển các ngành nghề khác như cơ khí, hàn gò… đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành CN-TTCN, xây dựng đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng 16,2%, so với cùng kỳ. Ngành TM-DV có chiều hướng phát triển tích cực. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, các tuyến đường giao thông được nâng cấp mở rộng; các chợ được xây dựng mới và nâng cấp dẫn đến các ngành nghề kinh doanh buôn bán, thương mại dịch vụ ở xã cũng được mở rộng và phát triển. Trên địa bàn xã có 1.209 hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn đạt 286,710tỷ, tăng 17 % so với cùng kỳ. Đảng ủy, UBND xã cũng chủ trương hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực, kích cầu đầu tư. Cụ thể: Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, ngoài việc tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, đất đai mở rộng sản xuất, UBND xã còn tạo thuận lợi để cho nhân dân có thể vay vốn các tổ chức tín dụng trên địa bàn đầu tư sản xuất kinh doanh.”
Kinh tế - xã hội phát triển cũng là điều kiện thuận lợi để xã Hòa Sơn triển khai tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, xã đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, XDNTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Ngay từ khi bắt tay thực hiện đề án XDNTM, xã đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và lợi ích của chủ trương này, để nhân dân hiểu XDNTM là vì nhân dân, phục vụ nhu cầu lợi ích của nhân dân.
Xã Hòa Sơn đã thực sự chuyển biến không chỉ trong nhận thức tư tưởng, mà đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân cũng có sự thay đổi đáng kể. Nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành và tổ chức thực hiện khá hiệu quả, đặc biệt trong Chương trình XDNTM, Hòa Sơn đã có bước chuyển mình đáng kể.
Nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết thống nhất quyết tâm cao, nội dung các tiêu chí NTM được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nhanh chóng, tích cực. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân đều đồng tình vào cuộc và ủng hộ một cách tích cực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Trụ sở HĐND – UBND xã Hòa Sơn

Nhìn lại chặng đường đã qua, diện mạo hôm nay có thế và lực mới, người dân xã Hòa Sơn luôn tự hào về sự thay đổi của quê hương. Với sức mạnh được nhân lên từ thế mạnh địa phương, truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân, những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, đó là sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Đây chính là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân trong xã vững tin tiếp tục vươn lên giữ gìn và nâng cao các tiêu chí NTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nguyễn Cường
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile