Thứ bảy 05/12/2020 09:13

Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ để sản xuất vật liệu xây dựng đối với dự án trong khu kinh tế

11/06/2020 15:30
Bộ Xây dựng đã có công văn 2555/BXD-VLXD gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ để sản xuất vật liệu xây dựng đối với dự án trong khu kinh tế.
Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá để san lấp mỏ đất
huong dan su dung tro xi de san xuat vat lieu xay dung doi voi du an trong khu kinh te
Tro, xỉ, chất thải rắn công nghiệp được phân định là chất thải rắn thông thường

Theo công văn 2555/BXD-VLXD, Bộ Xây dựng nêu rõ, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường quy định tại khoản 3, Điều 3: "Chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các đối tượng sau: Chủ cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật …"

Do đó, trường hợp tro, xỉ, chất thải rắn công nghiệp được phân định là chất thải rắn thông thường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT - Ngưỡng chất thải nguy hại thì dự án Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng và Phụ gia xi măng (Dự án) của Công ty TNHH Tái chế và xử lý tro xỉ Viết Hải (Công ty Viết Hải) tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được phép tiếp nhận trực tiếp theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Sản phẩm của Dự án là nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc vật liệu xây dựng phải được công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Trường hợp Dự án của Công ty Viết Hải bổ sung thêm nguyên liệu là tro, xỉ, chất thải rắn công nghiệp thông thường vào sản xuất vật liệu xây dựng nhưng không làm thay đổi về loại, cấp công trình; đặc tính, quy mô của công trình hoặc hạng mục công trình bảo vệ môi trường (nếu có) của Dự án thì không phải thẩm định lại thiết kế cơ sở.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile