Huyện Đông Anh, TP Hà Nội: đẩy mạnh đầu tư hạ tầng xử lý nước thải

19/03/2024 09:00 Phát triển Công nghiệp môi trường
Với định hướng phát triển trở thành quận, đô thị trung tâm của thành phố phía Bắc Thủ đô, Đông Anh đặc biệt chú trọng vấn đề môi trường, trong đó có hoạt động xử lý nước thải.
Huyện Đông Anh, TP Hà Nội:  đẩy mạnh đầu tư hạ tầng xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ Nhật Bản được huyện Đông Anh triển khai tại các khu dân cư, làng nghề.

Theo UBND huyện cho biết, để bảo đảm tiêu chí môi trường trong xử lý nước thải, UBND huyện triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn huyện.

Các đồ án quy hoạch chi tiết đã nghiên cứu, đề xuất, làm rõ quy mô, vị trí, công suất các trạm xử lý nước thải cục bộ, đồng thời cụ thể hóa hệ thống thu gom (các tuyến cống thoát nước) trong ranh giới lập quy hoạch. Trong đó, nghiên cứu bố trí khoảng 33 trạm xử lý cục bộ trong và ngoài ranh giới đồ án, làm cơ sở đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ.

Liên quan tới kế hoạch xử lý nước thải, đối với kế hoạch dài hạn, đến nay, hệ thống thu gom được đầu tư xây dựng cùng các dự án giao thông theo đề án. Trong đó, tỷ lệ đường cống thoát nước cơ bản được bổ sung, hoàn thiện đồng thời. Chiều dài đường cống thoát nước được bổ sung, cải tạo, nâng cấp tương đương chiều dài hệ thống giao thông. Về nhà máy xử lý nước thải tập trung, huyện sẽ nâng cấp tương đương chiều dài đường giao thông đầu tư xây dựng mới và cải tạo.

"UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 10-3-2022 giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cổ Loa giai đoạn 1 theo quy hoạch. Dự án được lập trên cơ sở Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28-12-2021 của UBND thành phố về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, thời gian tới, quá trình triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến giao thông chủ yếu, dự án cấp xã gắn liền với từng bước cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, tách nước thải sinh hoạt ra khỏi nước mưa bằng các giếng kỹ thuật; đồng thời lắp đặt, quản lý, vận hành mô hình thí điểm xử lý nước thải cho khu vực dân cư tập trung tại thôn Thiết Úng, xã Vân Hà (xã làng nghề). Trên cơ sở kết quả của mô hình thí điểm, huyện đề xuất UBND thành phố cho phép đầu tư trạm xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt tại các cụm dân cư nhằm cải thiện môi trường, đạt tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị, hướng tới mục tiêu xử lý khoảng 50% lượng nước thải đô thị./.

DM
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động