Kon Tum: Nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại theo đúng quy định

19/05/2023 08:36 Chính sách - Pháp luật
Ngày 15/5 vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại “Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động khoáng sản”

Trong kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại theo đúng quy định; thực hiện thanh tra đối việc quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị, địa phương có trách nhiệm liên quan.

Kon Tum: Nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại theo đúng quy định

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Linh Nguyên st)

Đồng thời, phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong công tác phối hợp còn để xảy ra tình trạng chậm trễ khi giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, phải khẩn trươn hoàn thiện hồ sơ, từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, sớm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Cũng như giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là cơ quan đầu mối có trách nhiệm: Hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án; báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, các khó khăn vướng mắc đối với các mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản gửi về UBND tỉnh.

Và giao Chánh Thanh tra tỉnh, khảo sát, lập kế hoạch thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND cá huyện, thành phố. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những chậm trễ, sai sót trong việc triển khai các dự án khai thác khoáng sản, đặc biệt là các điểm mỏ đã có quyết định phê duyệt công nhận kết quả trúng thầu giá nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong lĩnh vực công tác này.

Đình Lĩnh - Linh Nguyên
Kon Tum: Chủ tịch UBND tỉnh kết luận để tháo gỡ vướng mắc liên quan hoạt động khoáng sản
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động