Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Tân Cảng Miền Trung

25/05/2020 09:46 Quản lý nguồn thải
UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Tân Cảng Miền Trung của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu
phe duyet ke hoach ung pho su co tran dau cang tan cang mien trung
Khi phát hiện sự cố tràn dầu phải triển khai kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự phát tán dầu ra môi trường.

Theo Quyết định phê duyệt, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung trong Kế hoạch đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc sau:

Công tác phòng ngừa sự cố phải đảm bảo năng lực, ứng phó sự cố tràn dầu quy mô cấp cơ sở tại phạm vi vùng nước và đất liền do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý; Bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện cần thiết; Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức huấn luyện, tập huấn diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu và đào tạo lực lượng nòng cốt thực hiện ứng cứu sự cố tràn dầu; Thường xuyên kiểm tra quy trình vận hành, trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển và những vị trí có nguy cơ gây sự cố tràn dầu. Ký kết thỏa thuận, hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ quan, đơn vị thích hợp để triển khai khi có tình huống sự cố tràn dầu xảy ra.

Khi phát hiện có sự cố tràn dầu xảy ra, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm thông báo cho các đầu mối liên lạc và thường xuyên, kịp thời báo cáo cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp ứng cứu; đồng thời, triển khai kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự phát tán dầu ra môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn các hoạt động bảo vệ môi trường trong khắc phục và làm sạch đường bờ, quản lý chất thải sau thu gom; các phương án bảo vệ vùng nhạy cảm; điều tra, đánh giá thiệt hại về môi trường và xây dựng các chương trình phục hồi môi trường sau tràn dầu; phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu…

Cảng Tân cảng Miền Trung có vai trò quan trọng trong chuỗi dịch vụ cảng biển của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, đảm nhiệm việc thu hút hàng các tỉnh miền Nam Trung bộ, nước bạn Lào; rút ngắn khoảng cách, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các khách hàng trong khu vực; tạo mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận, vận chuyển hàng đi trực tiếp đến châu Âu, bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ.

Thu Trang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động