Thứ tư 05/08/2020 23:32

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu

04/04/2020 11:52
Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được ban hành tại Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg quy định: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (khoản 2 Điều 36); Bộ Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn việc xây dựng, phê duyệt về triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với dầu và hóa chất độc hại của tàu (khoản 2 Điều 38).
Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
quy trinh lap tham dinh phe duyet ke hoach ung pho voi su co tran dau
Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu.

Trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu tại các cảng, cơ sở, dự án, tàu thuyền hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu trên sông, biển; quy định cụ thể việc đầu tư các trang thiết bị cần thiết trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đất liền, các tàu vận chuyển, kinh doanh xăng dầu trên biển, trên sông, cảng biển, làm cơ sở để các địa phương thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, đảm bảo đáp ứng công tác ứng phó sự cố, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu hiện nay, hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được thực hiện theo quy định tại một số văn bản sau: Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Luật hóa chất năm 2007; Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014).

Theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP: Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định (khoản 5 Điều 29).

Theo quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được ban hành tại Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg: (i) Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (khoản 2 Điều 36); (ii) Bộ Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn việc xây dựng, phê duyệt về triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với dầu và hóa chất độc hại của tàu (khoản 2 Điều 38).

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc (dự thảo được đăng tải trên trang http://legal.moit.gov.vn).

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Về quy định cụ thể việc đầu tư các trang thiết bị cần thiết trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP thì Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định (khoản 5 Điều 29). Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cử tri gửi kiến nghị tới Bộ Công Thương để được trả lời cụ thể.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile