Thứ sáu 18/09/2020 13:49

Phường Điện Ngọc: Công tác cải cách hành chính được đặt lên hàng đầu

15/11/2018 20:52
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chí́nh trị, an toàn xã hội trên địa bàn phường Điện Ngọc luôn đượ̣c giữ vững, công tác cải cách thủ tục hành chí́nh (TTHC) đượ̣c quan tâm, đảm bảo yêu cầu, các chế độ chí́nh sách người có công, người nghèo, các đối tượ̣ng chí́nh sách đượ̣c thực hiện đầy đủ.


Ông Phan Văn Huyến - Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc


Công tác cải cách hành chính tại UBND phường Điện Ngọ̣c (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được xác định là nhiệm vụ quan trọ̣ng trong công tác xây dựng chính quyền, trọ̣ng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chấ́t lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức phường.
Trong 9 tháng qua, UBND phường Điện Ngọ̣c thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc và phân công nhiệm vụ mỗ̃i khi có thay đổi về nhân sự theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, UBND phường đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL đầu kỳ và hàng năm theo hướng dẫn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật triển khai đa dạng, phong phú́ nhằm nâng cao nhận thức và ý́ thức chấ́p hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.


Bộ phận một cửa được đầu tư trang thiết bị hiện đại

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính phường được khánh thành và đưa vào sử̉ dụng từ tháng 7 năm 2018 với số vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. Văn phòng bố trí tại vị trí thuận lợi của trụ sở UBND phường và được trang bị máy vi tính cho mỗ̃i vị trí tiếp nhận và trả hồ sơ. Ngoài ra, UBND phường cũng trang bị thêm máy in tự động, bàn ghế làm việc, hệ thống camera giám sát, hòm thư góp ý́ và các trang thiết bị khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của phường. Đặc biệt, cán bộ tổ một cử̉a được trang bị đồng phục theo quy định từng thứ trong tuần.

 PV
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile