Hội nhập quốc tế mang đến nhiều thuận lợi cho phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Hội nhập quốc tế mang đến nhiều thuận lợi cho phát triển ngành Công nghiệp môi trường

Hội nhập quốc tế không chỉ đem đến cơ hội phát triển cho các ngành kinh tế nói chung, mà còn tạo ra nhiều lợi thế cho các ngành kinh tế đang trong quá trình ...
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến nhu cầu trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến nhu cầu trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn từ nước ngoài với thành phần đa dạng được nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức phế liệu nhập khẩu để sản xuất chưa đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật ...

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt

Các chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt đang ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của thị trường nói chung. Có được sự ...

Toàn cầu hóa và những thách thức về Khoa học công nghệ đối với thị trường hàng hóa môi trường

Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và là một xu thế tất yếu đối với sự phát triển của thế giới ngày nay. Vai trò của toàn cầu hóa đang ngày càng được ...
Dấu mốc lịch sử trên đại lộ “hội nhập”

Dấu mốc lịch sử trên đại lộ “hội nhập”

Việt Nam là một trong quốc gia có mức hội nhập kinh tế ở mức rất cao, khi cơ bản định hình mạng lưới gồm 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và các ...
Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường

Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường

Đề án “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực môi trường” được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay và xu ...
Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập quốc tế

Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập quốc tế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Công Thương, từ ngày 2 - 4/10, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương phối ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động