Tái chế phế phẩm để hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh

Tái chế phế phẩm để hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh

Với diện tích tích trồng trọt và số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất nhì cả nước, Hà Nội có nguồn phụ phẩm nông nghiệp khá dồi dào. Song nguồn nguyên liệu này ...
Tiêu chí tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo “Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” do Quỹ Phát triển doanh nhỏ và vừa (Quỹ) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) ...
Phát huy nội lực để ứng phó biến đổi khí hậu

Phát huy nội lực để ứng phó biến đổi khí hậu

Năm 2021 sẽ là bước ngoặt quan trọng khi tất cả các quốc gia trên thế giới phải có trách nhiệm với biến đổi khí hậu (BĐKH). Vì vậy, giảm thiểu BĐKH cũng là trách ...
Quản lý rác thải nhựa bằng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Quản lý rác thải nhựa bằng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Đó là giải pháp quản lý rác thải nhựa được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".
Xây dựng Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030

Xây dựng Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030

Việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi ...
Mô hình tăng trưởng xanh carbon thấp của Hàn Quốc

Mô hình tăng trưởng xanh carbon thấp của Hàn Quốc

Tăng trưởng xanh đem lại nhiều cơ hội để giải quyết những thách thức phát triển chưa từng có trong thời đại chúng ta. Nó mang lại những giải pháp đổi mới để tích hợp ...
Đô thị thông minh góp phần thực hiện Chiến lược về tăng trưởng xanh

Đô thị thông minh góp phần thực hiện Chiến lược về tăng trưởng xanh

Việc xây dựng đô thị thông minh, sẽ góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.
Chính sách tài chính hướng đến mô hình tăng trưởng xanh

Chính sách tài chính hướng đến mô hình tăng trưởng xanh

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô, làm cho môi trường có nguy cơ bị đe dọa, ảnh hưởng đến phát triển bền vững.
Việt Nam đang vượt lên trong cuộc 'đua xanh'

Việt Nam đang vượt lên trong cuộc 'đua xanh'

So với các nước có cùng trình độ phát triển, thì Việt Nam đang vượt lên trong cuộc "đua xanh"...
Phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh

Phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh

Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm trên nền tảng tăng trưởng xanh
    Trước         Sau    
Phiên bản di động