Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện đối với Tập đoàn EVN

12/06/2023 08:42 Chính sách - Pháp luật
Ngày 06/6, Thủ tướng Chính phủ có văn bản hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô năm 2023 và thời gian tiếp theo.
Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện đối với Tập đoàn EVN
Tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, cung ứng điện.

Thủ tưởng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn EVN từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/6/2023.

Cùng với đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Với Bộ Công Thương: Rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay, nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khẩn trương hướng dẫn EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định. Hoàn thành tước ngày 10/6/2023.

Khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, trong đó tập trung các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong giai đoạn khó khăn về cung ứng điện hiện nay, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 08/6/2023.

Khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2023.

Nghiên cứu, hướng dẫn xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng nhưng không đáp ứng thời gian áp dụng cơ chế giá FIT (đã hết hạn); khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần “ lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” đối với các dự án điện gió, điện mặt trời thuộc diện trên, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Rà soát quy định của pháp luật về điện lực để có hướng dẫn về đầu tư lưới điện truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt, trong đó đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong quá trình xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Khẩn trương điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6 và nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp, hiệu quả.

Giao tập đoàn EVN: Tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện; tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định và theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Khẩn trương chỉ đao và trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất; tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, đặc biệt trong tháng 6/2023.

Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN; phối hợp chặt chẽ với EVN trong thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới; khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các nhà máy thủy điện thuộc thẩm quyền, sớm đưa vào vận hành trong tháng 6/2023.

Yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật chỉ đạp các Tập đoan EVN, PVN,TKV phối hợp chặt chẽ, hiệu quả thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2023 và thời gian tiếp theo; chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với EVN, các tổng công ty/công ty điện lực trong thực hiện công tác tiết kiệm điện tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất và thực hiện các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động