Thông tư về khoảng cách an toàn về môi trường sẽ được sớm ban hành

12/10/2022 09:09 Chính sách - Pháp luật
Dự kiến Thông tư về khoảng cách an toàn về môi trường sẽ được ban hành vào năm 2024. Theo đó, dưới sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang cho xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn.
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Ô nhiễm môi trường có tính nghiêm trọng ở nông thôn có dấu hiệu tăng cao Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước, xử lý nước thải

Cụ thể, tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đưa ra quy định về khoảng cách an toàn môi trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Qua đó, người dân đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản hướng dẫn về khoảng cách an toàn môi trường.

Thông tư về khoảng cách an toàn về môi trường sẽ được sớm ban hành
Dự kiến Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường được ban hành vào cuối năm 2024. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đưa ra quy định về khoảng cách an toàn về môi trường. Trong đó quy định, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có chất dễ cháy, dễ nổ; chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; chất độc hại đối với người và sinh vật; có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư.

Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước đến khu dân cư được xác định căn cứ vào quy mô, công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và tính chất của bụi, mùi khó chịu, mức độ tiếng ồn và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp còn lại đến khu dân cư được xác định căn cứ vào quy mô, công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và đặc tính của chất dễ cháy, dễ nổ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, chất độc hại đối với người và sinh vật.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nhiều nguồn phát thải, khoảng cách an toàn về môi trường được xác định từ nguồn phát thải gần nhất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đến khu dân cư. Trường hợp không xác định được nguồn phát thải hoặc không có nguồn phát thải, khoảng cách an toàn về môi trường được xác định từ vị trí tường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng, nhà hoặc công trình bao chứa nguồn phát sinh ô nhiễm, chứa chất dễ cháy, dễ nổ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, chất độc hại đối với người và sinh vật;

Song song với việc triển khai các quy định trên, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Thông tư quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng phát sinh bụi, mùi, tiếng ồn.

Dự kiến Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn sẽ được ban hành vào năm 2024.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động