Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

02/03/2023 14:01 Sự kiện
Ngày 02/03, tại Tòa nhà Bộ Công Thương số 655 Phạm Văn Đồng (Hà Nội), Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2023), Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường...cùng toàn thể đoàn viên công đoàn.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Duy Thái, Chủ tịch Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2028 của Công đoàn, nêu rõ: Ban Chấp hành Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã làm việc đúng điều lệ, đúng nguyên tắc, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Hiệp hội và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn và đoàn thể trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Quang cảnh tại Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đời sống người lao động tại các cơ quan trong Hiệp hội được đảm bảo. Công đoàn viên được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với cơ quan Hiệp hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tuyên truyền đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vận động đoàn viên tích cực tuyên truyền tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội như Ma túy, HIV/AIDS, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông.

Công đoàn Hiệp hội luôn tạo điều kiện và động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Hoạt động thiện nguyện được Công đoàn Hiệp hội phối hợp với các đơn vị trong Hiệp hội thực hiện thường xuyên, cụ thể như: Trong tháng 12 năm 2022, phối hợp với Tạp chí Công nghiệp môi trường trao tặng một căn nhà 30m2 được xây mới, kiên cố cho gia đình ông Tẩn Duần Xèo và hơn 100 xuất quà cho các gia đình, giáo viên, học sinh tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với trị giá gần 200 triệu đồng; Trước đó, các đơn vị trong Hiệp hội đã thực hiện chương trình trao 20 suất học bổng tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 10 suất học bổng tại trường Phổ thông trung học Quang Trung Hà Đông và Ủng hộ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình bản Khau Thán, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái...

Mặc dù đã có những nỗ lực trong công tác, nhưng hoạt động của Công đoàn Hiệp hội vẫn còn một số hạn chế như: Việc nắm bắt tư tưởng của đoàn viên đôi khi chưa kịp thời; Việc đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm chưa đi sâu, chưa phát huy hiệu quả; Công tác tuyên truyền giáo dục còn mang tính hình thức, chưa có nhiều đổi mới để thu hút đoàn viên; Việc vận dụng chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên vào thực tế của đơn vị còn hạn ch; Ban chấp hành công đoàn đôi lúc chưa tập trung cao trong công tác chỉ đạo; Một số đoàn viên còn chưa quan tâm đến hoạt động công đoàn, chưa tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động quần chúng của cơ quan; Công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn chưa phát huy hiệu quả... Từ những đánh giá trên, Đại hội đã tập trung phân tích các nguyên nhân, đề ra các phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã thông qua nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phát biểu tại Đại hội, TS. Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Công đoàn Hiệp hội đã đạt được. Chủ tịch Hiệp hội mong muốn tổ chức Công đoàn ngày càng làm tốt vai trò của mình như: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi, là nơi lắng nghe, gắn kết mọi người trong cơ quan thông qua mỗi chuỗi sự kiện, hoạt động hay phong trào cụ thể; Hoạt động xã hội, thiện nguyện được Công đoàn Hiệp hội thực hiện rất tốt, cần phát huy, đẩy mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Công đoàn Hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đội ngũ đoàn viên Hiệp hội đang công tác trong các khối cơ quan, đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt đáp ứng hiệu quả yêu cầu công việc; tập thể các đơn vị cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất cao, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam mong muốn trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của tổ chức công đoàn phải luôn giữ vai trò trung tâm, mỗi dịp đại hội phải thực sự là ngày hội lớn cho công đoàn viên, người lao động.

“Số đoàn viên không ngừng tăng lên đang phản ánh sự phát triển của các khối đơn vị; việc nêu ra các phương hướng trong báo cáo đã rất rõ ràng, tôi đề nghị Hiệp hội phải lên kế hoạch triển khai sao cho có kết quả. Chú trọng và cụ thể hóa hoạt động sinh hoạt công đoàn, chăm lo tốt cho đời sống đoàn viên, thậm chí chăm lo cho cả con em, người thân của công đoàn viên để phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động công đoàn, vì đây cũng chính là cơ hội tối để tăng tính gắn kết mọi người, cùng nhau phấn đấu xây dựng đội ngũ công đoàn viên Hiệp hội trường ngày càng phát triển lớn mạnh; hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới hiệu quả hơn, để tổ chức công đoàn thực sự là “chỗ dựa”, là người đại diện cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động” - Đồng chí Quách Văn Ngọc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Thái, Chủ tịch Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2023 trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Chủ tịch Hiệp hội. Đồng chí Thái cho biết, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận về những kết quả đạt được cùng những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, và sẽ có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn cho nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường;

2. Đồng chí Ngân Ngọc Vỹ, Phó Giám đốc Trung tâm tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường;

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc văn phòng Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam;

4. Đồng chí Dương Thị Phấn, Trưởng Ban phóng viên, Tạp chí Công nghiệp môi trường;

5. Đồng chí Phạm Trần Kiên, Trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Công nghiệp môi trường.

Đại hội đã bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Duy Thái thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu trước Đại hội: “Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Hiệp hội sẽ tiếp tục làm tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; bám sát các chương trình hành động của cấp trên, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của công đoàn đơn vị. Công đoàn Hiệp hội sẽ phối hợp tốt với lãnh đạo khối cơ quan để làm tốt công tác chăm lo đời sống, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, phóng viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động thiện nguyện…”.

Thông qua Nghị quyết Đại hội, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đoàn viên công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của Đại hội và xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung, trí tuệ với tinh thần cao nhất để cùng nhau xây dựng tổ chức công đoàn cũng như ngôi nhà chung Tạp chí Công nghiệp môi trường ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững...

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Biểu quyết tư cách đại biểu tham gia Đại hội.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023   2028
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023   2028
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động