TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm 3 trạm xử lý nước thải nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường

26/11/2022 22:00 Quản lý nguồn thải
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến kênh thoát nước lưu vực suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái giai đoạn 2022-2025. Đây là kế hoạch quan trọng nhằm tăng cường thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan mời gọi đầu tư xây dựng các trạm, nhà máy xử lý nước thải nhằm thu gom và xử lý toàn bộ nước thải đô thị khu vực TP. Thủ Đức như: Nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 công suất 170.000 m3/ngày, trạm xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2 công suất 130.000 m3/ngày, trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum công suất 65.000 m3/ngày.

Mặt khác, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Sở TNMT tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện, duy trì đường dây nóng và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch đề ra.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nguồn thải ra lưu vực kênh Ba Bò và tuyến thoát nước suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp xả thải; lắp đặt quan trắc nước thải tự động, và truyền dữ liệu quan trắc liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường TP nhằm kiểm soát chất lượng nước thải.

Cơ quan chức năng và sở, ngành tiếp tục quan trắc, đánh giá chất lượng nước và các tuyến thoát nước vào kênh Ba Bò, chất lượng nước tuyến thoát nước suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái; đồng thời cung cấp, chia sẻ thông tin, kết quả quan trắc môi trường lưu vực, kết quả quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý của Khu chế xuất Linh Trung 1, kết quả thanh kiểm tra và kế hoạch xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm về xả thải cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương định kỳ mỗi 6 tháng (hoặc đột xuất khi cần thiết).

TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm 3 trạm xử lý nước thải nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Bình Hưng Hòa công suất 30.000m3/ngày (hình minh họa)

Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh hiện có 3 nhà máy xử lý nước thải đô thị gồm: Bình Hưng (công suất 141.000 m3/ngày), Bình Hưng Hòa (30.000 m3/ngày) và Tham Lương - Bến Cát (15.000 m3/ngày). Ngoài ra, thành phố cũng còn có một số trạm xử lý nước thải phân tán của khu dân cư. Tổng lượng nước thải qua xử lý hiện nay chỉ chiếm 12,6%. Trong những năm gần đây, lượng nước thải đổ ra môi trường liên tục tăng. Từ năm 2018 đến năm 2021, mỗi năm ước tính tỷ lệ nước thải bình quân tăng khoảng 6,7%. Trong khi đó, lượng nước thải đô thị phát sinh của TP. Hồ Chí Minh là khoảng 1,54 triệu m3/ngày nên việc xây dựng thêm các công trình xử lý nước thải nhằm thu gom và xử lý toàn bộ nước thải đô thị là một điều hết sức cấp thiết

Nếu 3 nhà máy, trạm xử lý nước thải trên được xây dựng, dự kiến có khoảng 80% tổng lượng nước thải của thành phố (gần 2,6 triệu m3/ngày) sẽ được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường./.

Mạnh Đức - Linh Nguyên

Trường Giang
Tổng hợp
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động