Chủ nhật 09/08/2020 18:36

Báo chí đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với đồng bào các dân tộc

18/09/2019 16:26
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, diễn ra ngày 18/9, tại Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ của người làm báo về chống tham nhũng Tiếp thêm động lực cho báo chí đấu tranh phòng chống tham nhũng

Theo Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, các báo đã nghiêm túc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021; vượt qua nhiều khó  khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. "Các báo chí  tham gia chương trình đã thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm với đồng bào các dân tộc".

Theo dự thảo báo cáo thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm: Công tác triển khai xuất bản ấn phẩm báo, chuyên đề DTTS và miền núi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đã tác động vào việc nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và MN, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, tuyên truyền khởi nghiệp, làm giàu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phổ biến và áp dụng KHKT trong sản xuất và đời sống.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chủ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin; tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và MN. Đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT và các bộ, ngành, địa phương. Đã có các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019.

Các báo, tạp chí đã chủ động xây dựng phương án, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các DTTS, đã khắc phục và đưa tin bài đồng đều trên các vùng miền…

Dù đã có đổi mới, chủ động và đạt được một số kết quả, nhưng việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg trong 9 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Cụ thể: Việc xin cấp Giấy phép xuất bản các báo, tạp chí rất chậm đã ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa UBDT với Bộ Tài chính về thẩm định kinh phí xuất bản, phát hành và tạm ứng kinh phí còn chậm, ảnh hưởng tới việc xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí. Một số báo, tạp chí vẫn còn có số báo, chuyên đề chưa thực sự phù hợp với công chúng là đồng bào DTTS, còn tình trạng trùng tin bài giữa các báo. Thông tin về các mô hình, điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế chưa tương xứng, còn hạn chế…

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 45/QĐ-TTg, trong 3 tháng cuối năm, UBDT đề nghị các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng tuyên truyền các chính sách dân tộc đặc thù cho vùng ĐBKK, việc xây dựng Đề án trọng tâm của UBDT; Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 150/KH-UBDT về kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc của UBDT năm 2019.

Tham dự có Hội nghị đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vụ thuộc UBDT, đại diện lãnh đạo các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Dân tộc Thiểu số, Báo Dân tộc và Phát triển (UBDT) đã thông tin, định hướng các nội dung tuyên truyền về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và MN; Đề cương tuyên truyền điều tra 53 DTTS; Đề cương đề án đón tiếp, giao lưu nhân dân với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu các DTTS các cấp, những tấm gương, điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp; công tác tuyên truyền về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 (phản ánh những tấm gương vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và các lĩnh vực; đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt điểm cao vào các trường Đại học năm 2019, những điểm khác so các năm trước)…

Tại Hội nghị, đại diện các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo, nhất trí cao với những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong 3 tháng cuối năm của UBDT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh biểu dương những kết quả các báo, tạp chí đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngoài các nội dung UBDT đã định hướng, bao trùm toàn bộ công tác tuyên truyền là việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, đề nghị các báo, tạp chí tuyên truyền sâu rộng.

Theo Trọng Thủy/TTXVN

Đọc nhiều

thu-cam-on
hoi-thao-27
ctcp-van-khoi-thanh
dai-ichi
Xem phiên bản mobile