Bến Tre hoàn thiện cơ chế, chính sách hướng đến phát triển các dịch vụ môi trường

06/06/2023 00:00 Phát triển ngành CNMT
Thực hiện đề án “Phát triển ngành Công nghiệp môi trường” trên địa bàn tỉnh Bến Tre, song song với các nội dung liên quan đến phát triển sản xuất các trang thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường, tỉnh Bến Tre đã và đang hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm hướng đến phát triển dịch vụ môi trường.
Bến Tre tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách hướng đến phát triển các dịch vụ môi trường
Bến Tre tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách hướng đến phát triển các dịch vụ môi trường

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bến tre luôn làm tốt các công tác liên quan đến rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản pháp luật trong tất cả các lĩnh vực nói chung và đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác rà soát, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường như: Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số11/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 - 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bến Tre phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Để làm tốt công tác phát triển ngành Công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã chủ động thực hiện nghiêm việc công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp công nghiệp môi trường thuộc khu vực nhà nước cũng được quan tâm thực hiện: Bến Tre thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp là Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, với tỷ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ 60%.

Cơ sở các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp đã được cổ phần hoá, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động các ngành nghề liên quan đến dịch vụ môi trường như: khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu.

Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển ngành côngnghiệp môi trường, đặc biệt là các dự án xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt, có sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng.

Tỉnh cũng đã triển khai Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 - 2025 (thực hiện theo Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường 2020); Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre; Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Đánh giá và đề xuất quản lý tổng hợp môi trường hồ chứa nước ngọt sông Ba Lai trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre.

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận từ một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, địa phương không có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp môi trường nói riêng. Hy vọng trong thời gian tới, Bến Tre sẽ có nhiều bước phát triển mang tính đột phá trong phát triển dịch vụ môi trường, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng tầm vị thế cho tỉnh qua đó thu hút du lịch và các loại hình sản xuất khác.

Nguyễn Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động