Chủ nhật 24/01/2021 18:26

Cấm chôn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý

17/04/2020 09:17
Hiện cả nước có khoảng 900 bãi rác hình thành theo hình thức chôn lấp, gây nên nhiều hệ lụy đối với môi trường và đời sống người dân. Vấn đề này đặt ra yêu cầu bức thiết, cần phải có các quy định để rác không còn nằm sâu trong lòng đất.
Cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường
cam chon truc tiep chat thai chua qua xu ly
Bãi rác ở Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã được cải tạo thành "công viên". Ảnh: Hoàng Minh

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề môi trường đặt ra của giai đoạn phát triển mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ về bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Theo đó, Dự thảo Luật hợp nhất, tích hợp 07 loại giấy phép về môi trường và xả nước thải vào nguồn nước hiện có thành giấy phép môi trường. Dự thảo cũng quy định, các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái chất lượng môi trường không khí phải có trách nhiệm xử lý, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường.

Một điểm mới của dự thảo Luật là cấm chôn trực tiếp chất thải, chỉ được phép chôn lấp chất thải khi đã qua xử lý; đồng thời, khuyến khích các địa phương phát triển công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng, hình thành khu vực xử lý chất thải rắn tập trung, liên huyện, liên tỉnh.

Đối với các bãi rác hiện nay, phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi và các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh gây ô nhiễm.

Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các bãi chôn lấp chất thải; tổ chức giám sát môi trường định kỳ, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường; báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường của địa phương; lập hồ sơ bàn giao mặt bằng cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong những năm tiếp theo.

Điểm mới nữa của dự thảo Luật (sửa đổi) là chất thải được coi là tài nguyên, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; đồng thời, để quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có thể gây ra các sự cố môi trường hay các vụ việc vi phạm về bảo vệ môi trường như đổ trộm chất thải, Dự thảo (sửa đổi) cũng quy định rõ yêu cầu đối với các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại phải thực hiện 2 nội dung, gồm đăng ký chủ nguồn thải phát sinh chất thải nguy hại và khai báo hàng năm tình hình phát sinh. Nếu cơ sở không tự xử lý, phải chuyển cho các đơn vị có chức năng xử lý.

 

Thu Trang

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile