Thứ hai 06/12/2021 01:14

Cập nhật Danh sách các điểm bán khẩu trang vải

30/03/2020 09:27
Để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán khẩu trang vải ( khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn, khẩu trang vải thường) để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Vụ Thị trường trong nước thông tin về danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn, khẩu trang vải thường) trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước (đến ngày 27/3/2020).

Bộ Công Thương cập nhật Danh sách các điểm bán khẩu trang vải tại các địa phương và hệ thống phân phối, cụ thể như sau:

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (trừ Hà Nội), xem tại đây.

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 14 tỉnh miền Trung, xem tại đây.

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 18 tỉnh miền Nam (trừ TP. Hồ Chí Minh), xem tại đây.

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 15 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xem tại đây.

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại 5 tỉnh Tây Nguyên, xem tại đây.

Danh sách các điểm bán khẩu trang vải (khẩu trang vải thường, khẩu trang vải kháng khuẩn) tại các hệ thống phân phối, xem tại đây.

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải, xem tại đây.

Chi tiết danh sách xem tại đây.

Cập nhật Danh sách các điểm bán khẩu trang vải
Chính sách bán hàng online của Dệt kim Đông Xuân

PV
Xem phiên bản mobile