Thứ tư 02/12/2020 10:31

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý chất thải

26/02/2020 06:07
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, nhất là việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phát điện tại Việt Nam, hai Bộ đã thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R (giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng).
Nhà máy tích hợp cả 03 công nghệ xử lý chất thải rắn, sản xuất năng lượng tái tạo
chia se kinh nghiem xu ly chat thai
Nhà máy xử lý rác khổng lồ tại Nhật Bản giống như tác phẩm nghệ thuật. 

Hai Bộ giao Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về các vấn đề như thực trạng, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta, những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, trong đó tập trung vào chất thải rắn sinh hoạt.

Phía Nhật Bản đã trình bày nội dung về quản lý chất thải và áp dụng công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam; các báo cáo về quy hoạch các cơ sở xử lý và phân loại rác thải tại nguồn, công nghệ đốt rác và xử lý tro, xỉ cũng như các hỗ trợ có thể từ phía Nhật Bản để thúc đẩy công nghệ WtE (xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu oxy tạo ra khí tổng hợp làm nhiên liệu chạy máy phát điện); thảo luận về Kế hoạch liên quan đến hoạch định chính sách và quy định kỹ thuật, để phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam.

Những kinh nghiệm này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường một cách bền vững./.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile