Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển đổi số

26/11/2022 15:43 Nghiên cứu, trao đổi
Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số và ứng dụng khoa học kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã thực hiện đề tài Nghiên cứu giải pháp điều khiển trực tiếp các van bypass cao áp, hạ áp trên hệ thống DCS Ovation tại NMNĐ Uông Bí Mở rộng 2

Là một trong những doanh nghiệp có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong nhiều năm qua Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng Công ty Phát điện 1 giao. Với những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, năm 2021 Tổng công ty Phát điện 1 đã có Quyết định số 94/QĐ-EVNGENCO1 ngày 18/02/2021 về việc giao Công ty thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ.

Hiện, Công ty Nhiệt điện Uông Bí quản lý vận hành 2 tổ máy với công suất 630 MW, tuy nhiên qua nhiều năm vận hành, hệ thống điều khiển van bypass tổ máy 330MW cùng các modun điều khiển, các bo mạch đấu nối làm việc không còn tin cậy dẫn đến thường xuyên gây lỗi điều khiển các van hệ thống bypass, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành các van bypass cũng như vận hành của tổ máy 330MW Uông Bí.

Với tinh thần sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể và cá nhân, nhóm nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu đã thiết kế thành công logic điều khiển, giao diện làm việc với hệ thống bypass hơi cao áp hạ áp trên phần mềm Developer Studio 3.2.0 nhà máy UBMR2, hệ thống bypass hơi cao áp, hạ áp nhà máy UBMR2 đã đi vào hoạt động ổn định, tin cậy, đảm bảo công tác khởi động, dừng tổ máy UBMR2 an toàn, hiệu quả, tin cậy.

Sau khi đề tài được thực hiện, với việc xây dựng được hàm truyền tương đối của cụm van bypass hơi cao áp, Bộ thông số cho hệ thống điều khiển thủy lực bypass hơi cao áp, hạ áp đảm bảo điều khiển hệ thống chính xác, an toàn, Công ty đã đưa ra Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, chuẩn đoán lỗi hệ thống van điều khiển turbine, bypass cao hạ áp tổ máy 330MW, từ đó người công nhân vận hành làm chủ được hệ thống điều khiển điện thủy lực turbine, bypass hơi cao áp, hạ áp tổ máy UBMR2.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc công ty Nhiệt điện Uông Bí chỉ đạo cuộc họp

Theo ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc công ty Nhiệt điện Uông Bí cho biết: Nhóm CBCNV nghiên cứu đề tài đã tập trung trí tuệ, thực hiện thành công đề tài, áp dụng có hiệu quả trong sản xuất. Bên cạnh những kết quả khoa học đã thu được và đã được áp dụng, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục nghiên cứu các vấn đề công nghệ liên quan: (i) Nghiên cứu sâu xây dựng hàm truyền đạt chính xác của Servo MOOG. Từ đó xây dựng bộ thông số điều khiển hệ thống điện thủy lực mang tính chất khoa học, chính xác hơn; (ii) Nghiên cứu cụ thể, rõ ràng hơn hệ thống điện thủy lực bypass hơi cao áp, hạ áp đảm bảo tìm ra được các thông số cần thiết đảm bảo chất lượng điều khiển. Căn cứ vào bộ thông số này Nhóm thực hiện đề tài có thể làm chủ hoàn toàn được hệ thống điều khiển thủy lực Turbine, Hệ thống bypass hơi tổ máy UBMR2.

Cũng theo ông Đỗ Trung Kiên, các hệ thống điều khiển có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả vận hành của nhà máy nhiệt điện, việc quan tâm đúng mức, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển mỗi hệ thống là cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đề tài khoa học này giúp Công ty Nhiệt điện Uông Bí có góc nhìn tổng quan, rõ nét hơn với hệ thống điện thủy lực, từ đó, Công ty hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống điều khiển điện-thủy lực turbine, bypass-Tổ máy 330MW giúp công tác sửa chữa bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện thủy lực an toàn, tin cậy, chính xác.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Nhóm nghiên cứu đề tài đang tự lập luận, phản biện

Năm 2022, công ty Nhiệt điện Uông Bí tiến đến nâng cấp di động hóa các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất; lĩnh vực thị trường điện; lĩnh vực quản trị nội bộ…; hoàn thành xây dựng kiến trúc kho dữ liệu dùng chung bao gồm: kho dữ liệu đo đếm, kho thị trường điện…

Từ năm 2023 - 2025, Công ty Nhiệt điện Uông Bí sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển, hoàn thành chuyển đổi số tại đơn vị, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất - kinh doanh được số hóa và liên tục cải tiến, vận hành trên nền tảng công nghệ số góp phần “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong thời đại mới.

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động