Thứ tư 27/05/2020 16:05

Cục Thuế TP. HCM: Một tháng thu hồi 1.650 tỉ đồng nợ thuế

12/11/2019 21:26
Tháng 10/2019, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thu hồi nợ thuế 1.650 tỉ đồng.

Cục Thuế TP. HCM cho hay, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và nợ trên 90 ngày) tính đến ngày 31/10/2019 là 11.930 tỉ đồng, tăng 33,95% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỉ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm 31/12/2018.

 

Các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỉ đồng, tăng 23,07% so với thời điểm 31/12/2018; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỉ đồng, tăng 5,18% so với thời điểm 31/12/2018.

Kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 6.399 tỉ đồng, đạt 71,85% số nợ 2018 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỉ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỉ đồng. Trong tháng 10/2019, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thu 1.650 tỉ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Thuế TP. HCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỉ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

PV
Xem phiên bản mobile