Đà Nẵng: Bộ chỉ số đánh giá môi trường cấp huyện sẽ được áp dụng từ năm 2023

14/10/2022 15:08 Chính sách - Pháp luật
Thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ áp dụng bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường cấp huyện bắt đầu từ năm 2023.
Thông tư về khoảng cách an toàn về môi trường sẽ được sớm ban hành Tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới Mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cụ thể, bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường cấp huyện có 3 chỉ số chính với 22 tiêu chí. Trong đó, chỉ số về nhận thức cộng đồng gồm: 8 tiêu chí đánh giá tỷ lệ người dân nắm, biết kiến thức, hiểu biết về môi trường, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến môi trường.

Đà Nẵng: Bộ chỉ số đánh giá môi trường cấp huyện sẽ được áp dụng từ năm 2023
Bộ chỉ số đánh giá môi trường cấp huyện sẽ được áp dụng từ năm 2023. (Ảnh minh họa)

Chỉ số về hành vi cộng đồng có 9 tiêu chí đánh giá tỷ lệ người dân có hành vi bảo vệ môi trường của cá nhân, tác động người khác hành động bảo vệ môi trường và phản ánh, tìm hiểu các thông tin, quy định liên quan đến môi trường. Chỉ số về mức độ hài lòng của cộng đồng có 5 tiêu chí đánh giá tỷ lệ người dân hài lòng đối với hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước và thực trạng môi trường trên địa bàn...

“Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường (cấp quận, huyện) dựa trên điều tra cộng đồng” là sáng kiến do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đề xuất, nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án “Chung tay Hành động bảo vệ nguồn nước”. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) hợp tác với Sở TN&MT TP. Đà Nẵng triển khai trong khuôn khổ Chương trình sáng kiến địa phương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Việc áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương, tăng cường mối quan hệ, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng, từ đó thường xuyên cải thiện chất lượng môi trường sống, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động