Đà Nẵng: Từng bước tiến tới "cột mốc" phân loại rác từ năm 2025

24/05/2023 08:15 Quản lý nguồn thải
Nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải phát sinh và xử lý tại khu xử lý tập trung, góp phần tối ưu các chi phí đầu tư, xử lý thì việc nâng cao nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Mục tiêu rõ ràng, phân loại chi tiết

Ngày 10/5/2023, UBND thành phố Đà Bẵng ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch đề ra mục tiêu: Trên 90% tổ dân phố triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và 90% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả tại địa bàn khu dân cư; Trên 70% cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo theo phương thức chung của thành phố; Trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; 100% trường học, cơ sở y tế triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; Trên 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đồng thời, mỗi quận, huyện chủ trì xây dựng phương án chi tiết, triển thí điểm mô hình phân loại, thu gom đối với Nhóm chất thải thực phẩm; đảm bảo các tiêu cụ thể trên theo phương thức chung về tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu triển khai theo các nhóm thành phần phân loại theo định kỳ báo cáo.

Các tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu, trường học, cơ sở công nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở dịch du lịch; bệnh viện, cơ sở y tế; siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phát sinhchất thải rắn sinh hoạt đều tham gia hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Căn cứ vào tính chất và nguồn phát sinh rác thải, điều kiện đầu tư trang thiết bị, loại hình công nghệ xử lý chính đối với chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, hiệu quả tổ chức trên địa bàn thành phố, UBND thành phố tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành các nhóm như sau:

TT

Loại chất thải

Quy mô thực hiện

Nhóm 1

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (gồm các loại giấy, nhựa, kim loại)

Triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố

Nhóm 2

Chất thải thực phẩm (gồm thực phẩm nhà bếp trước và sau sơ chế, chế biến (thực | phẩm thừa, quả hạn sử dụng, dầu thải,...); rác vườn...)

Triển khai thực hiện thí điểm, tuỳ thuộc vào điều kiện của địa phương (phường, xã)

Nhóm 3

Chất thải rắn sinh hoạt khác

1

Chất thải rắn sinh hoạt khác mở rộng (Các loại chất thải có thể tái chế khác Nhóm 1, gồm: quần, áo, phụ kiện cũ; đồ gỗ thải bỏ; Chất thải thuỷ tinh: ...)

Triển khai thực hiện thí điểm, tuỳ thuộc vào điều kiện của địa phương (phường, xã)

2

Chất thải rắn sinh hoạt khác nguy hại (Bóng đèn quỳnh quang hư: pin, ắc-quy đã qua sử dụng; vỏ bình, chai, lọ đựng hoá chất; ...)

Triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố

3

Chất thải cồng kềnh (chất thải được thải bỏ có kích thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc gốc cây, thân cây, cành cây...)

Triển khai thực hiện thí điểm, tuỳ thuộc vào điều kiện của địa phương (phường, xã)

4

Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân

Triển khai thực hiện thí điểm, tuỳ thuộc vào điều kiện của địa phương (phường, xã)

5

Chất thải rắn sinh hoạt khác còn lại

Tổ chức thu gom theo công tác vệ sinh môi trường tại địa phương

Bám sát Kế hoạch và triển khai thực hiện

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND, các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tham mưu ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phù hợp với quy định theo Khoản 1, Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở phương thức chung của thành phố, tiếp tục xác định, ban hành cụ thể các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực nông thôn, đô thị. Tùy theo tình hình từng xã, phường, Đà Nẵng cũng cho triển khai thực hiện thí điểm phân loại chất thải thực phẩm (gồm thực phẩm nhà bếp trước và sau sơ chế, chế biến; thực phẩm thừa, quá hạn sử dụng; dầu thải; rác vườn...), chất thải cồng kềnh (tủ, giường, nệm, bàn, ghế, vật dụng, gốc cây, thân cây, cành cây...), chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân...

Đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của toàn xã hội
Đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của toàn xã hội

Đối với hình thức phân loại chất thải cồng kềnh, chất thải xây dựng, có thể áp dụng thực hiện theo hai mô hình: UBND các xã, phường thông báo định kỳ về thời gian, địa điểm việc tổ chức thu gom, sau đó chủ nguồn thải tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đến điểm tập kết hoặc đến cơ sở xử lý do UBND các cấp quy định hoặc Mô hình chủ nguồn thải liên hệ trực tiếp đơn vị dịch vụ có chức năng để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Đà Nẵng: Từng bước tiến tới

Thực hiện thí điểm các mô hình phân loại chất thải cồng kềnh góp phần giảm tải cho công tác thu gom và xử lý

Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt về quản lý môi trường các cấp và các bên liên quan tại tổ chức, đơn vị: xây dựng nội dung tập huấn/hội thảo để có thể làm cho nhiều đối tượng, cả trực tiếp và trực tuyến; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kèm theo, bao gồm: website, tài liệu phát tay, video hướng dẫn giảm rác và phân loại rác thải tại nguồn... Song song đó, tổ chức truyền thông qua hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước và đơn vị thu gom (website, mạng xã hội tích hợp zalo, tổng đài online/tự động 24/7 về những câu hỏi thường gặp, kênh hỏi đáp, facebook, zalo ...) để chia sẻ các tài liệu hướng dẫn giảm rác và phân loại rác tại nguồn, các câu hỏi thường gặp (tài liệu phát tay, video...)... và lan tỏa các câu chuyện hay, kết quả các chiến dịch/chương trình phân loại rác tại nguồn.

Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức của người dân là công việc thường xuyên và liên tục
Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức của người dân là công việc thường xuyên và liên tục

Xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông đặc thù cho từng nhóm đối tượng để triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tập huấn, đưa các nội dung giáo dục truyền thông môi trường, phân loại rác thường xuyên vào trường học; tổ chức thực hiện các chương trình, mô hình về phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa và chia sẻ, nhân rộng ...

UBND thành phố yêu cầu các Ban quản lý đầu tư về hạ tầng chất thải rắn, các đơn vị tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý tổ chức rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở sơ chế, tái chế chất thải rắn sinh hoạt, các cơ sở xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành phục vụ hiệu quả cho công tác phân loại. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trườn và UBND quận, huyện rà soát, nâng cấp, đầu tư toàn diện hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương, đảm bảo cho công tác tiếp nhận, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại cho các đơn vị vệ sinh môi trường.

UBND các cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất quá trình các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhằm đảm bảo quá trình cùng ứng dịch vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành, đảm bảo không trộn lẫn các dòng rác sau phân loại để vận chuyển và xử lý chung và kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm trên địa bàn. Cấp Sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể định kỳ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các đối tượng lý…

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 16-12-2022 của UBND thành phố và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; từ các dự án được các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ và nguồn xã hội hóa đảm bảo theo quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10-11-2023; hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

PK
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động