Thứ hai 21/06/2021 13:10
Nghiệm thu Nhiệm vụ

Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý CTR và đề xuất các giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

21/05/2020 08:40
Ngày 18/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý chất thải rắn (CTR) và đề xuất các giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”.
Toàn cảnh cuộc họp

Nhiệm vụ “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý CTR và đề xuất các giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính” do nhóm nghiên cứu thuộc Công ty Tư vấn EPRO thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký, ThS. Tăng Thị Hồng Loan - Chủ trì Nhiệm vụ nêu lên lý do, sự cần thiết phải tiến hành đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý CTR, đề xuất các giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đồng thời cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ là tính toán lượng phát thải khí nhà kính của CTR theo hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và lập báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cho các năm 2014 và 2016.

ThS. Tăng Thị Hồng Loan nhấn mạnh nội dung công việc nhóm nghiên cứu cần thực hiện là nghiên cứu hướng dẫn của IPCC và các tổ chức quốc tế để xây dựng phương pháp, biểu mẫu tính toán phát thải khí nhà kính; thu thập số liệu, dữ liệu từ các cơ sở xử lý CTR; tính toán phát thải khí nhà kính hàng năm; nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.

Để thực hiện Nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tham khảo tài liệu trong nước, quốc tế, khảo sát thực tế, thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu từ hơn 1.900 cơ sở xử lý CTR trên toàn quốc, tổ chức hội thảo nhằm tổng hợp ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý để hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, Nhiệm vụ đề xuất duy trì, cập nhật số liệu định kỳ về phát thải khí nhà kính ít nhất 2 năm/lần; tiếp tục nghiên cứu giá trị các thông số: Thành phần chất thải, mức tiêu thụ năng lượng để giảm nhu cầu thu thập và quản lý thông tin; nghiên cứu cơ chế thúc đẩy thực hiện các giải pháp quản lý và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành Xây dựng.

Sau khi đóng góp ý kiến giúp nhóm nghiên cứu thuộc Công ty Tư vấn EPRO tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng Báo cáo tổng kết, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý CTR và đề xuất các giải pháp quản lý CTR phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile