Thứ bảy 08/08/2020 07:24

Dự thảo 5 chính sách quản lý khoáng sản kết hợp phát triển dự án trên mặt

17/04/2020 09:19
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và địa phương, nhất là các địa phương có khoáng sản trên mặt đất và dưới lòng đất, Bộ Tài nguyên & Môi trường đang xây dựng Nghị định “Quy định về quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt”.
Đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên hợp lý kết hợp phát triển các dự án kinh tế
du thao 5 chinh sach quan ly khoang san ket hop phat trien du an tren mat
Việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ khoáng sản

Tuy nhiên, việc xây dựng Nghị định phải đảm bảo quản lý chặt chẽ các dự án trên mặt nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu khai thác khoáng sản, tiềm năng lớn của đất nước khi điều kiện khai thác và điều kiện thị trường trong nước, quốc tế có nhu cầu.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến ngày 15/4 về việc xây dựng Nghị định, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, tại Tờ trình đề nghị cho phép xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, Tổng cục đã rà soát, sắp xếp và bố cục lại thành 05 chính sách.

Cụ thể như sau: 

Chính sách 1: Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia phải đảm bảo nhu cầu sử dụng khoáng sản, đồng thời phát triển các dự án trên mặt, nhằm phát huy sử dụng hiệu quả, tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách 2: Xác lập cơ sở pháp lý để đầu tư các dự án phát triển trên mặt trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải phù hợp các quy định của pháp luật về đầu tư, khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. 

Chính sách 3: Việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 

Chính sách 4: Việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (về thời gian, diện tích dự trữ) phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang triển khai dự án phát triển trên mặt. 

Chính sách 5: Quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển trên mặt; quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có liên quan.

Về vấn đề thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia, Tổng cục đã làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất 02 phương án về thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia tối đa và tối thiểu để sử dụng hiệu quả tối đa tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản ở vực dự trữ khoáng sản, quy định về thời gian dự trữ khoáng sản đủ để phát triển các dự án kinh tế - xã hội trên khu vực dự trữ hoạt động có hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile