Thứ hai 06/02/2023 22:38
Dòng sự kiện

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn

12/10/2022 09:10
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước, xử lý nước thải Nam Định: Nước Sông Lèo bị ô nhiễm nghiêm trọng Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, góp phần kiến tạo môi trường sống tốt hơn
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn
Nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn chưa được đảm bảo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác cấp nước sạch nông thôn vẫn đang thiếu hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện. Nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn chưa được đảm bảo.

Việc này, một phần do tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển của kinh tế xã hội, nguồn nước dưới đất ngày càng khan hiếm, nguồn nước mặt có nguy cơ ô nhiễm cao, chất lượng nước không ổn định trong khi các công trình cấp nước sạch nông thôn chủ yếu là công trình có quy mô công suất vừa và nhỏ, năng lực khai thác thấp nên có nguy cơ mất an toàn cấp nước, không đảm bảo chất lượng, số lượng nước cấp.

Việc thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn chưa thực sự hiệu quả do chưa được quan tâm đúng mức, thiếu bố trí kinh phí thực hiện. Nhiều công trình đã xây dựng được hơn 10 năm, công nghệ xử lý chưa đáp ứng yêu cầu cấp nước an toàn, đặc biệt trang thiết bị chưa đáp ứng thực hiện cấp nước an toàn. Chưa có quy định và biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch cấp nước cho các cơ quan chuyên môn.

Đối với công trình cấp nước hộ gia đình, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng công trình cấp nước hộ gia đình cao (56%). Tuy nhiên, chất lượng nước hộ gia đình chưa được kiểm soát, chỉ có khoảng 10% là đạt quy chuẩn. Mặt khác, các hình thức xử lý và trữ nước của các hộ gia đình rất đa dạng, chưa tuân theo quy chuẩn.

Đức Trọng
Xem phiên bản di động