Chủ nhật 29/11/2020 20:10

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

07/02/2020 17:18
Bộ Tài nguyên & Môi trường đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.
Dự thảo quy định về hệ thống thông tin năng lượng
du thao thong tu quy dinh ky thuat danh gia chat luong tai lieu hai van moi truong khong khi va nuoc
Đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước bằng phương pháp tính điểm và được thực hiện theo tháng.

Theo Dự thảo quy định, tài liệu được đánh giá bao gồm tài liệu bản giấy (các loại sổ, các báo cáo, bảng biểu ghi kết quả số liệu thống kê tính toán, giản đồ, biểu đồ) và tài liệu dạng file số liệu, cụ thể:

1. Tài liệu hải văn, gồm: Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc hải văn, giản đồ máy tự ghi mực nước, các báo cáo, file số liệu; Tài liệu quan trắc tự động bao gồm: các báo cáo, file số liệu.

2. Tài liệu khí tượng nông nghiệp và bức xạ, gồm: Tài liệu quan trắc thủ công bao gồm: sổ quan trắc, các báo cáo, báo biểu; Tài liệu quan trắc tự động bao gồm: số liệu quan trắc, thống kê, tính toán kết quả dưới dạng file số liệu.

3. Tài liệu môi trường không khí và nước, gồm: Các tài liệu nước mưa, bụi lắng, bụi tổng số, nước sông, nước hồ, nước biển gồm: các báo cáo, các biểu ghi kết quả quan trắc tại trạm, các biểu ghi kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm; Tài liệu quan trắc mặn gồm: các báo cáo, các biểu ghi độ mặn, các biểu ghi độ mặn đặc trưng, các biểu đồ; Tài liệu quan trắc tự động môi trường không khí và giám sát khí hậu gồm: các báo cáo, các biểu kết quả quan trắc tự động tại trạm và các file số liệu.

Dự thảo Thông tư cũng xác định phương pháp đánh giá tài liệu cụ thể, như sau:

1. Đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước bằng phương pháp tính điểm, dựa vào điểm chuẩn, điểm trừ và điểm đạt và được thực hiện theo tháng.

2. Điểm chuẩn (ĐC) là mức điểm cao nhất quy định để đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước được tính tổng là 100 điểm. Điểm chuẩn được xác định trên từng hạng mục của nội dung đánh giá chất lượng tài liệu.

3. Điểm trừ (ĐT) là số điểm được quy định trừ cho các lỗi, xác định trên cơ sở: Các biên bản kiểm tra kỹ thuật của trạm và phòng thí nghiệm; Các báo cáo, báo biểu của trạm; Các file số liệu của trạm (đối với trạm đo bức xạ, hải văn);  Các sổ, bảng và biểu ghi kết quả quan trắc của trạm;  Giản đồ máy tự ghi mực nước (áp dụng đối với trạm hải văn) giản đồ tự ghi biến trình số liệu của các yếu tố khí tượng nông nghiệp (áp dụng đối với khí tượng nông nghiệp); Kết quả phân tích và đánh giá những sai sót về công trình, thiết bị, quan trắc, chỉnh lý và tính toán số liệu thống kê; Các biểu ghi kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm (áp dụng đối với môi trường).

4. Điểm đạt (ĐĐ) của tài liệu được tính bằng điểm chuẩn trừ tổng điểm trừ: ĐĐ = ĐC – ΣĐT

Đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước theo năm là kết quả trung bình cộng các kết quả đánh giá của các tháng trong năm.

Cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước phải có bản nhận xét, đánh giá theo quy định.

Thu Vân

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile