Thứ hai 27/03/2023 18:28
Dòng sự kiện

Hà Nội vinh danh 55 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh

13/12/2022 08:00
Tối 12/12, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh TP. Hà Nội năm 2022. Tại lễ trao giải, 55 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được nhận danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2022.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2022 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh. Đồng thời, phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu. Việc tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu là giải pháp quan trọng để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố; thể hiện quyết tâm của Thành phố “Cùng kiến tạo, cùng hành động, cùng phát triển” với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho cho 57 cơ sở, doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả năng lượng cho 12 cơ sở tòa nhà, công trình xây dựng; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 12 cơ sở; mô phỏng năng lượng cho 6 tòa nhà, công trình xây dựng; hỗ trợ 20 cơ sở sản xuất ứng dụng phương pháp dự báo nhu cầu năng lượng để đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và 23 tòa nhà ứng dụng công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng đáp ứng Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD; phát triển 55 mô hình sử dụng năng lượng xanh Thành phố, với trên 1.000 các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu.

Các doanh nghiệp được công nhận danh hiệu cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh

Các giải pháp này đang được các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đổi mới quy trình vận hành sản xuất, đầu tư trang thiết bị công nghệ nhằm giảm chi phí về năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã thực hiện mô hình quản lý năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Năm 2022, theo đánh giá sơ bộ, Hà Nội đã tiết kiệm được 131,3 kTOE.

Tại lễ trao giải, 55 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công Thương Hà Nội trao đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2022. Cụ thể, 13 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 100 giải pháp, tiết kiệm được 7.825 TOE, tương đương tiết kiệm 88,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới những cơ sở này sẽ tiết kiệm 12.643 TOE, tương đương với 146 tỷ đồng. 12 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 59 giải pháp, tiết kiệm được 382 TOE, tương đương tiết kiệm 4,1 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 12 cơ sở này sẽ tiết kiệm 645 TOE, tương đương với 7,2 tỷ đồng.

Các cơ sở đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh 5 sao tại lễ trao giải

Theo Ban tổ chức, việc phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo Tiêu chí của Thành phố Hà Nội năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh năm 2022 đã thu hút 100 đơn vị tham gia trên địa bàn Thành phố; các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0 theo tiêu chí của Thành phố được ban hành tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019...

P.V
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động