Thứ sáu 07/08/2020 19:38

Hướng dẫn định mức công trình thi công ép bọc rác thành kiện

08/04/2020 10:05
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1481/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hướng dẫn định mức công trình thi công ép bọc rác thành kiện 1.1x1.1x1.3m của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
Hướng dẫn khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu đến các công trình công cộng
huong dan dinh muc cong trinh thi cong ep boc rac thanh kien
Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, bổ sung các tập định mức dịch vụ đô thị và đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ:

Về công nghệ xử lý rác:

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lựa chọn phương pháp giảm thể tích và chôn lấp hợp vệ sinh để đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn An Giang là phù hợp. Việc lựa chọn công nghệ ép bọc rác thành kiện 1.1x1.1x1.3m bằng lớp film cần bổ sung đánh giá, so sánh về hiệu quả kinh tế đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể cân nhắc xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và khoa học công nghệ theo thẩm quyền.

Về phương pháp xây dựng định mức: 

Đơn vị tư vấn vận dụng phương pháp xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình để thực hiện xây dựng định mức thi công ép bọc rác thành kiện. Kết hợp số liệu khảo sát thực tế tại hiện trường và phương pháp nêu trên làm cơ sở để tính toán hao phí và xác định định mức về cơ bản là phù hợp.

Các nội dung góp ý cụ thể

a) Về chất lượng các phiếu khảo sát hiện trạng

Trong các phiếu khảo sát cần làm rõ: cấp bậc thợ của công nhân thực hiện công việc, nhiệm vụ của từng công nhân trong 05 công nhân phụ trợ, các thông tin liên quan đến máy ép rác thành kiện (thông số kỹ thuật, công suất máy...).

b) Về trị số định mức

- Theo bố trí nhân công trong quá trình thi công gồm 5 người, bao gồm: 01 công nhân kiểm soát khu vực máy phát điện, chống rối dây thép, bẻ ngược dây thép trên kiện rác tránh gây rách film khi bọc rác; 02 công nhân thực hiện dọn vệ sinh dưới gầm băng tải, tránh gây kẹt băng tải; 02 công nhân dọn vệ sinh dưới gầm máy bọc. Tuy nhiên, công nghệ ép rác thành kiện chủ yếu được thực hiện bằng máy; do vậy, cần rà soát lại quy trình thực hiện, bố trí nhân sự đối với các công nhân thực hiện công việc phụ trợ cho phù hợp, hiệu quả. Đồng thời rà soát về sự cần thiết việc sử dụng công nhân cấp bậc thợ 4/7 để thực hiện các công việc phụ trợ.

- Xem xét về việc có cần thiết hay không áp dụng hệ số chuyển đổi Kcđ =1,05.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, bổ sung các tập định mức dịch vụ đô thị và đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại văn bản số 2870/BXD-KTXD ngày 03/12/2019. Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục số 6 Thông tư số 09/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Phụ lục số 1 Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ An Giang đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, cập nhật, tham khảo để vận dụng, áp dụng phục vụ công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Việt Hà
Xem phiên bản mobile