Thứ hai 25/01/2021 14:31
Hòa Phú:

Khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

06/10/2020 14:33
Bước vào năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng) mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành và nhân dân toàn xã, Hòa Phú đang từng bước khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.
Hòa Phú: Bứt phá vươn lên nhờ khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh

Báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của xã Hòa Phú cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các ngành kinh tế vốn có lợi thế của Hòa Phú như: thương mại dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Hoạt động thương mại, du lịch bị ảnh hưởng lớn; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, cắt giảm nhân công đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động; nhiều hoạt động về giáo dục, lễ hội, văn hóa, thể thao, thông tin... bị tạm dừng hoặc giãn cách ảnh hưởng chung đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020.

Từ những khó khăn chung đó, UBND xã Hòa Phú xác định cần phải tranh thủ thời cơ, huy động hiệu quả các nguồn lực cùng với sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo điều hành, sự cố gắng của nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và vụ Hè Thu 2020 cơ bản được mùa trên các loại cây trồng. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), Hòa Phú vẫn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022. Vận động nhân dân tiếp tục đầu tư, chăm sóc các mô hình đã được hỗ trợ trong những năm qua như: Dừa xiêm, rượu cần Phú Túc, ươm keo giống thôn Hòa Hải và An Châu. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình chuối thanh tiêu 2,5 ha, cung cấp hồ sơ, các điều kiện chứng nhận VietGAP cho chuối thanh tiêu Hòa Phú; Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và hỗ trợ xây dựng hồ sơ OCOP cho 03 sản phẩm: Rượu Cần Phú Túc, Dưa lưới Afarm, Bánh tráng Đại Cường.

khac phuc kho khan no luc hoan thanh muc tieu phat trien kinh te xa hoi
Sản phẩm Chuối Thanh tiêu Hòa Phú đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VietGAP.
khac phuc kho khan no luc hoan thanh muc tieu phat trien kinh te xa hoi
Rượu Cần Phú Túc - đặc trưng của đồng bào Cơ Tu được xây dựng để trở thành sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, năm tiếp tục thực hiện chủ đề về “Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”. Theo đó, UBND xã Hòa Phú đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nghiêm túc các quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ trong thực thi công vụ; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã; Đặc biệt, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của người dân.

Các phong trào, hoạt động về giữ gìn và bảo vệ môi trường luôn được UBND xã Hòa Phú tích cực tuyên truyền vận động và triển khai có hiệu quả, được sự ủng hộ của nhân dân như: phong trào Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp, mô hình thôn kiểu mẫu về đoạn đường xanh – sạch – đẹp tại các thôn trên địa bàn xã. Triển khai thường xuyên và liên tục Đề án “Thu gom rác thải”. Qua đó, người dân đã có ý thức tự phân loại và xử lý rác thải ở hộ gia đình, các chất thải hữu cơ được xử lý chôn lấp hay tái sử dụng. Các chất thải vô cơ được phân loại rồi thu gom về điểm tập kết rác thải để xí nghiệp môi trường thu gom; đồng thời, có kế hoạch và tổ chức giám sát liên tục các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn và có biện pháp xử lý kịp thời.

khac phuc kho khan no luc hoan thanh muc tieu phat trien kinh te xa hoi
Đoàn viên, Thanh niên xã Hòa phú đều đặn ra quân làm vệ sinh môi trường.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, vì vậy những tháng cuối năm, UBND xã Hòa Phú vẫn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương cũng như các văn bản chỉ đạo của các ngành, cấp trên để chủ động kịp thời trong công tác phòng chống dịch; đồng thời tiếp tục nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, kịp thời chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo; tăng cường, chủ động nắm chắc tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Nhàn

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile