Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ: "Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử"

05/01/2023 14:00 Văn hóa
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ: "Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử". Sự kiện dược tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2023).

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, III; Lưu trữ Bộ Ngoại giao, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, Lưu trữ Nga, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự - Trại Davis và một số nhân chứng của Hội nghị.

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ:

Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã khái quát về hoàn cảnh trong nước và quốc tế dẫn tới Hội nghị Paris, quá trình đàm phán, ký Hiệp định Paris là "cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới", đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Triển lãm gồm 3 nội dung: Tiến trình đàm phán Paris; Hội nghị Paris - cuộc đàm phán quyết liệt; Hiệp định Paris là một mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Các nội dung tái hiện khái quát cuộc đàm phán tại Paris kéo dài gần 5 năm, trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đàm phán 2 bên, từ 13.5 - 31.10.1968, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh từ ngày 31.10.1968 và chấp nhận việc triệu tập hội nghị 4 bên với sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ:

Đàm phán 4 bên, từ 25.1.1969 - tháng 1.1973, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên quyết đòi Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh, rút quân khỏi Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh nhưng đòi miền Bắc và Hoa Kỳ cùng rút quân, đòi duy trì khu phi quân sự và duy trì chính quyền Sài Gòn.

Triển lãm là hoạt động thiết thực, ý nghĩ nhằm góp phần phát huy giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ, góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần kiên cường, bất khuất, yêu nước, yêu độc lập tự do, ca ngợi và tự hào với truyền thống anh dũng đấu tranh giành độc lập trên mọi mặt trận của dân tộc Việt Nam.

Huệ Chi

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động