Kon Tum: 100% xã nông thôn đạt Tiêu chí Nông thôn mới về điện

27/02/2023 15:39 Địa phương
Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 85/85 xã nông thôn (100%) đạt Tiêu chí Nông thôn mới về điện; đặc biệt, nhiều xã đã đạt Tiêu chí nâng cao về điện. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của ngành điện lực tỉnh Kon Tum.

Ngày 07/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) phải đạt tiêu chí số 4 (trong tổng số 19 tiêu chí) về điện.

Với sự nỗ lực của ngành điện Kon Tum, 85/85 xã nông thôn trên toàn tỉnh đạt Tiêu chí nông thôn mới về điện.
Với sự nỗ lực của ngành điện Kon Tum, 85/85 xã nông thôn trên toàn tỉnh đạt Tiêu chí nông thôn mới về điện.

Giai đoạn 2016-2020, hệ thống lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn huy động khác nhau. Trong đó, chủ yếu là nguồn vốn đầu tư của ngành Điện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. PC Kon Tum đã huy động 163,47 tỷ đồng đầu tư cho Tiêu chí điện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, bao gồm các công trình hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực nông thôn và cấp điện cho nhiều cụm dân cư với trên 30 hộ chưa có điện hoặc có điện một phần trên địa bàn tỉnh.

Tổng số hộ dân được đầu tư cấp điện trong giai đoạn này là 9.675 hộ (trong đó cấp điện mới cho 2.029 hộ dân và củng cố, tăng cường cấp điện cho 7.646 hộ). Kết quả đầu tư đã giúp cho các xã đạt Tiêu chí số 4 về điện NTM. Năm 2016, toàn tỉnh có 73/85 xã đạt chuẩn Tiêu chí số 4 về điện, đến cuối năm 2020 đã có 85/85 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện theo tiêu chí cũ.

Từ nhiều năm nay, Công ty Điện lực Kon Tum đã bán điện trực tiếp đến 100% số hộ dân nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh với hệ thống công tơ đo đếm đạt chuẩn, 100% hộ dân nông thôn được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định; trong khi theo Quyết định số 2332 ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương quy định tỷ lệ này nếu đạt ≥ 98% (với khu vực Tây Nguyên) là đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao về điện.

Đến cuối năm 2022, tỉnh Kon Tum đã có 85/85 xã nông thôn (100%) đạt Tiêu chí nông thôn mới về điện; thậm chí nhiều xã của tỉnh cũng đã đạt Tiêu chí nông thôn mới nâng cao về điện. Qua đó, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Thế Hữu

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động