Lâm Đồng: huyện Bảo Lâm Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái quy định, làm mất rừng

15/05/2023 09:41 Tác động môi trường
Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái quy định, làm mất rừng, nội dung này được UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo đến các ngành; đây cũng là một trong những nội dung trong thông báo kết luận sau buổi làm việc của đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với huyện Bảo Lâm trước đó.

Được biết, UBND huyện Bảo Lâm giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn Lộc Thắng tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng; gắn công tác bảo vệ rừng với việc xây dựng nông thôn mới, với các phòng trào thi đua của các phòng ban, đơn vị, các xã, thôn, xóm; gắn liền lợi ích, trách nhiệm của người dân với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lâm Đồng: huyện Bảo Lâm Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái quy định, làm mất rừng
Một trong những cánh rừng của tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện, sự quyết tâm, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cấp, các lực lượng từ huyện đến cơ sở. Đôn đốc lực lượng kiểm lâm, lực lượng quản lý rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm “phát hiện sớm, xử lý nhanh, xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm” các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng cố tình làm trái quy định, làm mất rừng.

Ngoài ra, tổ chức rà soát, điều tra tổ chức, cá nhân được cho thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng, nhận khoán đất lâm nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp sang nhượng đất đai trái quy định để báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Tăng cường công tác quy hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán; xây dựng bổ sung kế hoạch trồng rừng theo đúng số lượng đã được UBND tỉnh giao.

Bích Hạnh - Công Thành
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động