Mô hình phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác hữu cơ bằng IMO

24/05/2023 12:43 Tăng trưởng xanh
Vừa qua, Hội LHPN thành phố Từ Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác hữu cơ bằng IMO” tại khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn.
Mô hình phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác hữu cơ bằng IMO
Thành viên Ban Điều hành tổ hướng dẫn hội viên, phụ nữ làm vi sinh IMO.

Theo đó, “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác hữu cơ bằng IMO” khu phố Tam Sơn gồm 30 thành viên, có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân trong khu dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ môi như: Trồng cây xanh; tự phân loại rác thải tại gia đình; thu gom, vận chuyển rác thải đúng nơi qui định; dùng chế phẩm IMO để xử lý rác hữu cơ và sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn vệ sinh...

Việc thành lập “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác hữu cơ bằng IMO” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đảm bảo môi trường sống an toàn và cùng góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động