Mời tham dự Hội thảo “Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”

22/09/2022 08:08 Sự kiện
Tới đây, sáng ngày 28/9/2022, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (Hiệp hội CNMT) phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương (Cục ATMT) tổ chức Hội thảo “Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng theo chủ trương, định hướng của Chính phủ và thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2020, nội dung về hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Đồng thời, nhằm thúc đẩy phát triển đa dạng các sản phẩm số của ngành Công nghiệp môi trường, Hiệp hội CNMT phối hợp với Cục ATMT tổ chức Hội thảo “Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 28 tháng 9 năm 2022 (thứ Năm).

Địa điểm: Phòng 249 - Tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 01 Đại lộ Thăng Long, TP. Hà Nội.

Chủ trì: Lãnh đạo Hiệp hội CNMT và Lãnh đạo Cục ATMT.

Chương trình Hội thảo: Phụ lục kèm theo.

Hiệp hội CNMT trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm tham dự Hội thảo và có ý kiến góp ý về nội dung: Nhận diện Công nghệ, thiết bị, sản phẩm Công nghiệp môi trường đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (trong phần thảo luận, kiến nghị).

Quý đơn vị quan tâm tham dự Hội thảo xác nhận tham dự trước ngày 27 tháng 9 năm 2022 theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thu Hương (Hiệp hội CNMT), điện thoại 0936 364 336, email: vanphong.veia@gmail.com./.

Mời tham dự Hội thảo “Nhận diện chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động