Nâng cao khả năng xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường

17/05/2024 12:31 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử cũng như nâng cao năng lực quản lý mạng lưới quan trắc môi trường góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chiều 14/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Đến dự và chủ trì buổi Lễ khánh thành có các đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Võ Tuấn Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự buổi Lễ khánh thành có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và 10 Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lễ khánh thành Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển về khoa học, công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường
Lễ khánh thành Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển về khoa học, công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) quản lý và vận hành. Trung tâm được đặt tại số 79 Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia được xây dựng đáp ứng chủ trương chuyển đổi số của ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đại biểu tham quan Trung tâm
Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đại biểu tham quan Trung tâm

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế; bảo vệ môi trường không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải; các hoạt động sản xuất, phát triển phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Đồng thời, Luật cũng đặt ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước trên thế giới và cũng hài hòa với quy định của quốc tế để góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xuất phát từ quan điểm đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng và quản lý dư liệu thông tin về Tài nguyên và Môi trường nói chung và xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường nói riêng. Theo đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng là tích hợp, xử lý thông tin dữ liệu môi trường từ trung ương tới địa phương, nhằm thực hiện công bố thông tin về chất lượng môi trường quốc gia. Việc xây dựng và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trọng việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Lễ khánh thành Trung tâm tích hợp, xử lý dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia đánh dấu mốc quan trọng, đồng thời cũng đêm đến nhiều khó khăn, thách thức trong việc điều hành sao cho có hiệu quả. Cùng với đó việc nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ xử lý thông tin quan trắc môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, vận hành hệ thống; đáp ứng kịp thời cho công bố công khai thông tin về chất lượng môi trường cũng là vấn đề mà không chỉ Cục Kiểm soát ô nhiễm phải tính toán, phối hợp cùng các đội ngũ chuyên gia…

Để Trung tâm tích hợp dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường đi vào hoạt động hiệu quả, việc tiếp tục rà soát đôn đốc chủ các dự án, cơ sở, khu kinh doanh, sản xuất dịch vụ tập trung; khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động theo quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2024 phải được triển khai khẩn trương và quản lý, giám sát bên cạnh các chế tài xử phạt nghiêm.

Trung tâm tích hợp dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường khánh thành và đi vào hoạt động sẽ là sự kiện lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Tuy nhiên, để Trung tâm có thể phát triển mạnh hơn, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan phải tiếp tục nghiên cứu phát triển, mở rộng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống công bố thông tin công khai dữ liệu môi trường có tính đến các nền tảng kỹ thuật số, nhằm phuc vụ công tác cảnh báo, dự báo về ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động