Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

10/11/2022 10:00 Tác động môi trường
Nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc lá, năm 2022 Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Thuốc lá: Mối đe dọa đối với môi trường của chúng ta” cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 (Tobacco: Threat to our environment).

Kể từ Nghị quyết WHA42.19 của Hội đồng Y tế thế giới, ngày 31 tháng 5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day - WNTD). Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022 (31/5/2022) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5/2022 - 31/5/2022) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động môi trường của thuốc lá - từ khâu trồng trọt đến sản xuất, phân phối và xử lý chất thải. Nó sẽ cung cấp cho người sử dụng thuốc lá thêm nhiều lý do để bỏ thuốc lá.

Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động môi trường của thuốc lá - từ khâu trồng trọt đến sản xuất, phân phối và xử lý chất thải. Nó sẽ cung cấp cho người sử dụng thuốc lá thêm nhiều lý do để bỏ thuốc lá.

Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Đây là dịp để nhấn mạnh các thông điệp về kiểm soát thuốc lá cụ thể và tăng cường tuân thủ Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO. Hút thuốc là nạn dịch số một có thể ngăn chặn được mà cộng đồng y tế phải đối mặt. Từ đó đến nay, đã nhận được sự ủng hộ của những người không hút thuốc lá, các Chính phủ, tổ chức y tế, chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.

Ngày thế giới không thuốc lá là để bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai không chỉ khỏi những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe do thuốc lá, mà còn tránh khỏi các hậu quả về kinh tế, môi trường và xã hội của việc sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động.

Việc trồng, sản xuất và sử dụng thuốc lá gây nhiễm độc nước, đất, bãi biển và đường phố của chúng ta bằng các chất hóa học, chất thải độc hại, tàn thuốc, bao gồm cả nhựa vi sinh và chất thải thuốc lá điện tử.

Thông điệp của Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2022) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2022) được khắp các quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhiệt liệt và hoạt động này càng ngày càng lan tỏa tại Việt Nam.

Giang Nam

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động