Thứ hai 25/09/2023 07:06
Dòng sự kiện

Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam

21/05/2020 21:32
“Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” là đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện.
Doanh nghiệp - Động lực chính để kinh tế tuần hoàn “cất cánh”
nghien cuu danh gia de xuat cac mo hinh phat trien nen kinh te tuan hoan phu hop voi viet nam
Thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn chính là việc chuyển đổi phù hợp mà Việt Nam đang hướng tới vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn chính là thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài: “Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế có tính tái tạo và khôi phục, thông qua việc thay đổi cách mà hàng hóa, dịch vụ được thiết kế, sản xuất và tiêu dùng, theo hướng chất thải của quy trình này có thể thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác và các sản phẩm có thể được sữa chửa, tái chế, tái sử dụng thay vì thải bỏ". Tại Việt Nam hiện nay, thực tế đã có một số biểu hiện của kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong việc tái chế, tái sử dụng chưa triệt để, công nghệ cũ và lạc hậu, các khâu chưa được chú ý dẫn đến việc chưa hình thành một vòng đầy đủ của mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Hệ thống hóa được cơ sở lý luận của kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu; (2) Tổng hợp được kinh nghiệm quốc tế và cách tiếp cận phát triển kinh tế tuần hoàn; (3) Phân tích được hiện trạng của một số mô hình kinh tế tuần hoàn đã có tại Việt Nam; (4) đề xuất được quan điểm, cách tiếp cận phù hợp và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thu Trang

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động