Bến Tre:

Những bất cập trong thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt

16/03/2020 11:12 Quản lý nguồn thải
Công tác quản lý chất thải rắn được tỉnh Bến Tre xác định là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và luôn được quan tâm, quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Bến Tre: Nhiều giải pháp xử lý chất thải rắn
nhung bat cap trong thuc hien quy hoach quan ly chat thai ran sinh hoat
Các bãi chôn lấp rác tập trung ở Bến Tre hầu hết là hở, chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Sở Xây dựng Bến Tre đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, theo hướng quy hoạch thành các khu xử lý tập trung để kêu gọi đầu tư, gồm 4 khu: 01 khu liên hợp xử lý cấp tỉnh tại Châu Thành với diện tích 20 - 30ha, 3 khu xử lý liên huyện đặt tại Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú, với diện tích mỗi khu từ 5 - 10ha; riêng các bãi rác hiện hữu cải tạo, nâng cấp xử lý hợp vệ sinh trong giai đoạn ngắn hạn, về lâu dài khi đầu tư hoàn chỉnh các nhà máy xử lý sẽ chuyển thành các trạm trung chuyển hoặc đóng cửa hình thành các khu công viên cây xanh.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã giao Sở Xây dựng thực hiện vai trò đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy hoạch; trong đó có việc đôn đốc chủ 06 đầu tư triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Tuy nhiên, tình hình kêu gọi đầu tư thực hiện theo quy hoạch đến nay còn nhiều khó khăn, bất cập; một số địa phương có chủ động kêu gọi đầu tư, nhưng thực tế chưa có nhà đầu tư triển khai dự án.

Bến Tre có 08 bãi chôn lấp rác tập trung, với tổng diện tích là 13,14 ha, chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp và kết hợp với đốt. Hầu hết các bãi chôn lấp hở, chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay tỉnh đã thực hiện đóng cửa Bãi rác Phú Hưng, Tp Bến Tre (2018) và đã nâng cấp, cải tạo bãi rác huyện Ba Tri (2017); đang nâng cấp, cải tạo và xử lý ô nhiễm bãi rác huyện Bình Đại, Thạnh Phú bằng nguồn ngân sách tỉnh và hỗ trợ của Trung ương (Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg), dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Bãi rác các huyện Giồng Trôm, Chợ Lách và Mỏ Cày Nam đang được cải tạo, nâng cấp bằng nguồn ngân sách địa phương.

Nhà máy chế biến rác Bến Tre (công suất 200 tấn/ngày) tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành còn chậm tiến độ do phía chủ đầu tư, gây ra ô nhiễm do lưu trữ bãi rác tạm, gây bức xúc dư luận, đặc biệt là phản ứng người dân xung quanh nhà máy; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã vào cuộc, có các chuyến khảo sát, giám sát, kiểm tra tiến độ tại nhà máy, thông qua đó đã có chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm nếu chủ đầu tư tiếp tục vi phạm tiến độ.

Thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn được tỉnh xác định là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra hàng năm và luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý, kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt được lồng ghép vào Chương trình, Chị thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, các kế hoạch, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành. Việc quản lý được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy hoạch, tỉnh gặp những khó khăn, vướng mắc như: Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý về chất thải rắn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tình hình thực tế tại địa phương. Một số địa phương còn xảy ra tình trạng phát sinh bãi chứa rác thải tự phát, không theo quy hoạch, điều này gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện quy hoạch.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động