Thứ hai 27/03/2023 17:59
Dòng sự kiện

PC Hà Nam: Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

06/03/2023 15:04
Bằng các giải pháp thiết thực, PC Hà Nam quyết tâm thực hiện tiết kiệm chi phí trên các lĩnh vực với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ an ninh – kinh tế – văn hóa – xã hội – chính trị của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng công ty giao, đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn như tình hình thế giới phát sinh các biến động và đặc biệt giá nguyên liệu, vật tư thiết bị tăng cao...ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Trong tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã xây dựng kế hoạch SXKD dựa trên chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Công ty giao.

Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PC Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

PC Hà Nam xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Công nhân Điện lực Thanh Liêm tuyên truyền tiết kiệm điện.

Ngoài ra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được triển khai đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị... Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định…

Tăng cường truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đặt biệt là trong các tháng thời tiết nắng nóng đỉnh điểm; khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm. Nhờ đó, giảm công suất cực đại của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện để cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, góp phần bảo vệ tài nguyên Đất nước. Năm 2022, toàn Công ty tiết kiệm được 53,6 triệu kWh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty đã vượt qua các khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao trong đó: chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 3.815,65 tr.kWh tăng trưởng 4,48% so với năm 2021 và đạt 96,26% so với kế hoạch Tổng công ty giao (3.964 tr.kWh); giá bán điện bình quân đạt 1738,35 đ/kWh tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 4,83 đ/kWh, tỷ lệ tổn thất ở mức 3,16%, thấp hơn so với kế hoạch Tổng công ty giao giao là 0,32%. Kết thúc năm 2022, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu mở rộng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức thu hộ và cùng phối hợp truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng triển khai các giải pháp thanh toán điện tử, toàn Công ty đạt tỷ lệ 91,41% số khách hàng vượt 19,16% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao, trong đó: Qua Ngân hàng: tỷ lệ KH chiếm 27,25%; Qua Ví điện tử của tổ chức TGTT: tỷ lệ KH chiếm 64,15%. Các chỉ tiêu khác cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ hoạt động SXKD và sinh hoạt của người dân trong năm 2023, PC Hà Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là công an xã để ngăn chặn hành vi thả diều gần đường dây cao áp hoặc có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

PC Hà Nam xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hướng dẫn khách hàng cài đặt app chăm sóc khách hàng.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2023, PC Hà Nam tập trung thực hiện “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” để thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, sữa chữa lớn, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng để đảm bảo cung ứng điện cho khu du lịch, khu công nghiệp… Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường công tác kiểm toán; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát...

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, PC Hà Nam đề ra chỉ tiêu đối với từng đơn vị về các giải pháp trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu NPC giao theo kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng và chỉ tiêu hiệu quả, kế hoạch giải pháp nâng cao doanh thu lợi nhuận trong năm 2023, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào thực tế. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, số hóa mọi lĩnh vực trong công tác SXKD đúng lộ trình mà Tổng công ty giao.

Bằng các giải pháp thiết thực, PC Hà Nam quyết tâm thực hiện tiết kiệm chi phí trên các lĩnh vực với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ an ninh – kinh tế – văn hóa – xã hội – chính trị của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng công ty giao, đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trần Hoan - Trần Chiến
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Xem phiên bản di động