Thứ bảy 08/08/2020 07:05
Sơn La:

Phân loại chất thải rắn y tế ngay tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh

22/04/2020 10:28
Theo Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Sơn La, các cơ sở y tế phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại trên toàn tỉnh sẽ được phân thành 11 cụm theo địa giới hành chính để xử lý.
Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn Y tế nguy hại đến năm 2025
phan loai chat thai ran y te ngay tai noi phat sinh va thoi diem phat sinh
Chất thải y tế nguy hại của các bệnh viện chiếm tỷ lệ khoảng 23% so với tổng lượng chất thải y tế phát sinh.

Cụ thể, cụm xử lý số 1 tại thành phố Sơn La, đơn vị xử lý là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công suất 35-65kg/giờ, phạm vi xử lý là hơn 13 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Phong và Da liễu, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh…

10 cụm xử lý còn lại do Bệnh viện Đa khoa tại các huyện là đơn vị xử lý. Phạm vi xử lý là các cơ sở y tế trên địa bàn huyện như Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm y tế huyện, các trạm y tế thuộc huyện và các phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện. Riêng cụm xử lý số 4, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu đảm nhận xử lý cho các cơ sở y tế của cả 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Các cơ sở được chỉ định xử lý theo cụm có trách nhiệm tự đầu tư trang thiết bị, công trình để thu gom, lưu giữ chất thải y tế phát sinh, có biện pháp xử lý theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Y tế.

Trong công tác phân loại chất thải rắn y tế nguy hại và thông thường phải thực hiện ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 1 lần/ngày. Riêng các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 5 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu 1 lần/tháng.

Các cơ sở y tế phải bố trí thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế trong khuôn viên cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế không quá 2 ngày trong điều kiện bình thường. Với chất thải lây nhiễm vận chuyển từ cơ sở y tế khác về cơ sở được chỉ định xử lý theo mô hình cụm, phải ưu tiên xử lý trong ngày.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn; đảm bảo chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thu gom, phân loại, vận chuyển theo đúng quy định và được xử lý triệt để bằng các công trình xử lý môi trường tại các cơ sở y tế đã được đầu tư ở mức tối đa có thể; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở y tế trong công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại.

UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp Sở Y tế tiến hành thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại; tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông và phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong công tác quản lý chất thải y tế nguy hại và việc thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế về cụm xử lý. Người đứng đầu các cơ sở y tế phải phân công một lãnh đạo phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế và một khoa, phòng hoặc cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế của cơ sở. Lập và ghi đầy đủ thông tin vào sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo quy định.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile