Quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng): Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường

13/03/2023 15:18 Địa phương
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường được lãnh đạo quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư về vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Những kết quả tích cực

Sau 10 năm thực hiện Đề án bảo vệ môi trường (giai đoạn 2011 - 2020), quận Cẩm Lệ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: các điểm nóng về môi trường trên địa bàn quận được xử lý; công tác quản lý chất thải rắn và hoạt động thu gom rác thải được tăng cường, tạo mỹ quan đô thị sạch đẹp; triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp; các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai các mô hình, phong trào thi đua, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thay đổi nhận thức và từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Duy trì đều đặn hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trên toàn quận Cẩm Lệ.
Duy trì đều đặn hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trên toàn quận Cẩm Lệ.

UBND quận Cẩm Lệ xây dựng Đề án “Bảo vệ môi trường quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021 – 2030” làm cơ sở pháp lý cho công tác triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, cũng như định hướng phát triển của quận Cẩm Lệ trong quá trình tái thiết đô thị trong giai đoạn mới.

Trong các hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Đề án, công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường được lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận rất quan tâm, chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Theo thống kê của UBND quận Cẩm Lệ, khối lượng rác thải trên địa bàn quận ngày tăng theo sự phát triển nhanh của quận, cụ thể: năm 2015 khối lượng rác thải là 22.206 tấn/năm, năm 2022 tăng lên 52.410 tấn/năm. Trước sự gia tăng nhanh chóng về lượng rác thải như vậy, UBND quận Cẩm Lệ đã ban hành Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc phê duyệt Phương án thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2022 và Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc phê duyệt Quy trình giám sát dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2022 - 2024, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát dịch vụ vệ sinh công cộng, công tác thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Theo đó, quận đã tăng cường nguồn lực cũng như nâng cao trách nhiệm của người lao động cho công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt, những dịp sự kiện, lễ tết, khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ trên địa bàn quận được tập trung tối đa lực lượng vệ sinh môi trường, tránh tình trạng tồn ứ rác, tập kết rác không đúng nơi quy định.

Các hoạt động thiết thực về bảo vệ Tài nguyên môi trường được tổ chức thường xuyên trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
Các hoạt động thiết thực về bảo vệ Tài nguyên môi trường được tổ chức thường xuyên trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, quận đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ Tài nguyên môi trường tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng phát huy hiệu quả qua nhóm Zalo “Kiểm tra VSMT Cẩm Lệ” để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, nhanh chóng xử lý khi có phát sinh. Phối hợp kịp thời với đơn vị cung ứng thực hiện dịch vụ vệ sinh công cộng và thu gom rác thải trong dân, xử lý từ cơ sở các kiến nghị, phản ánh của công dân. Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn quận Cẩm Lệ tương đối ổn định, đi vào nề nếp.

Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, thời gian qua, UBND quận Cẩm Lệ đã phối hợp với UBND các phường trên địa bàn quận triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường được quận thực hiện thường xuyên, gắn với các sự kiện, như Ngày môi trường thế giới, Ngày nước thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới,...

Tại phường Hòa Thọ Đông, UBND quận Cẩm Lệ đã tổ chức Ngày hội tái chế, hỗ trợ phương tiện cho Chi hội phụ nữ phường nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới 5/6 với nhiều hoạt động như: triển lãm tranh ảnh, trưng bày các sản phẩm về tái sử dụng, tái chế nhựa; đổi rác tài nguyên lấy cây xanh, vở và bút viết cho học sinh; trao thùng rác phân loại cho Chi hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông...

UBND quận cũng tổ chức chương trình phát động sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa cho 11 trường tiểu học trên toàn địa bàn quận, cùng rất nhiều các hoạt động thiết thực như tập huấn cho giáo viên về các kiến thức liên quan đến giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải, giúp cho các em học sinh có thêm được nhiều kiến thức về phân loại rác thải và giảm thiểu rác nhựa ra môi trường.

UBND các phường nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.
UBND các phường nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Quận cũng chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, khu dân cư. Theo đó, UBND các phường đã tiến hành các đợt tuyên truyền và ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường mình.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận phối hợp với Hội LHPN 6 phường trao các mô hình, dụng cụ phân loại rác thải cho các hội viên; hoạt động từ mô hình thu gom rác, phân loại rác tái chế của các Chi hội KDC đã mang lại kết quả tích cực, với kinh phí thu được từ hoạt động đã giúp gây quỹ cho các Chi hội phụ nữ thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại KDC, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Thành Trung, Nguyễn Nhàn
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động