Thứ năm 29/07/2021 12:49

Quy định mức xử phạt đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép

27/03/2020 10:25
Theo Điều 20 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền tối đa là 250 triệu đồng.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
quy dinh muc xu phat doi voi hanh vi xa nuoc thai vao nguon nuoc khong co giay phep
Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 3.000m3/ngày đêm trở lên sẽ bị phạt tới 250 triệu đồng.

Với các hành vi: Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ trên 5m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày đêm; xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ trên 10.00m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Một trong các hành vi vi phạm sau: Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 50m3/ngày đêm đến dưới 100m3/ngày đêm; xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 30.00m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

Hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm; xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 50.00m3/ngày đêm đến dưới 70.000m3/ngày đêm sẽ bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng.

Đối với hành vi xả nước thải có chứa hoá chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước với lưu lượng nước thải không vượt quá 5m3/ngày đêm sẽ bị phạt tiền từ 60-90 triệu đồng.

Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm; xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 70.00m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày đêm sẽ bị phạt tiền từ 100-120 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa từ 220-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 3.000m3/ngày đêm trở lên; xả nước thải nuôi trồng thuỷ sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 200.00m3/ngày đêm trở lên.

Hành vi xả nước thải thuộc trường hợp phải có giấy phép xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì áp dụng mức phạt tương ứng như các hành vi xả nước thải vào nguồn nước nêu trên. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép đã hết hạn áp dụng, mức xử phạt như trường hợp không có giấy phép.

Cùng với hình thức phạt tiền, đối tượng vi phạm buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nước đối với các hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile