Thứ ba 02/06/2020 14:57
Thừa Thiên Huế:

Tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dịch Covid - 19

20/04/2020 14:44
Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải bỏ sau khi sử dụng tại các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly đúng quy định, mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3096 /UBND-GT chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
“Sức ép” từ rác thải khẩu trang y tế
tang cuong quan ly chat thai phong chong dich covid 19
Ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, địa phương đơn vị liên quan thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm tại địa bàn, lĩnh vực, trách nhiệm được giao quản lý theo đúng quy định. Trong đó cần tập trung chỉ đạo, giải quyết chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly tập trung (Trường Trung cấp Công nghệ số 10, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Trường Nghiệp vụ Thuế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Ký túc xá Trường Bia, khu nghỉ dưỡng Sun & Sea Resort và cách ly tại nhà) phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Đồng thời, ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, thực hiện xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm (Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Cơ sở II-Bệnh viện TW Huế). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế, các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải bằng CloraminB sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ. Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu cách ly đảm bảo theo quy định.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác bảo vệ môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  yêu cầu các cơ quan quản lý chỉ đạo xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải sinh hoạt tại địa phương, đảm bảo chất thải phải được xử lý an toàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid- 19 và đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt nói chung, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung); kinh phí vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile