Thứ ba 26/09/2023 23:23
Dòng sự kiện

Thái Nguyên: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường một công ty bị xử phạt hơn 444 triệu

02/06/2023 14:48
Ngày 19/5/2023, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico vì những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Thái Nguyên: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường một công ty bị xử phạt hơn 444 triệu
Với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã bị xử phạt với tổng số tiền 444.697.000 đồng.

Cụ thể công ty đã có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Mỏ kẽm chì Cúc Đường thuộc Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3 /ngày (24 giờ);

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3 /ngày (24 giờ); thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (mẫu khí thải ống khói hệ thống lò quay số 02 tại phân xưởng Luyện kim màu II có thông số SO2 = 286,60 mg/Nm3 , vượt 1,06 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B).

Hình thức xử phạt chính bằng tiền và áp dụng khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 444.697.000 (Bốn trăm bốn mươi tư triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng), đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mã số doanh nghiệp: 4600100003. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/02/2023.
Ngọc Nha
Xem phiên bản di động