Thanh Phong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội

16/10/2022 16:15 Địa phương
Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn trong triển khai các công trình, dự án, thời gian qua xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã cùng với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ nhằm đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Thanh Phong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội
Trụ sở UBND xã Thanh Phong

Với vị trí thuận lợi về giao thông, là vùng quy hoạch chiến lược về chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; nơi đặt các cơ sở hạ tầng quan trọng của huyện Thanh Liêm trong tương lai, thời gian qua, trên địa bàn Thanh Phong có nhiều công trình, dự án quan trọng đã và đang được đầu tư, triển khai. Đặc biệt, Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm với tổng diện tích 4.246,7m2 hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Để hoàn thành công tác GPMB, Đảng ủy, UBND xã Thanh Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong các khâu, các bước triển khai.

Cụ thể, với diện tích đất thuộc diện thu hồi làm dự án (có nguồn gốc đất do địa phương quản lý (đất UB) cho người dân thuê thầu), xã Thanh Phong đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định trong công tác GPMB, thông báo cho người dân về kế hoạch và thời gian triển khai dự án, niêm yết quyết định thu hồi đất của cấp trên; thông báo yêu cầu công dân tuân thủ nghiêm việc tự giải tỏa tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất theo quy định để bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án. Đối với những trường hợp vượt hoặc không đúng thẩm quyền, địa phương đều có tờ trình báo cáo cấp trên xin chỉ đạo giải quyết…

Thanh Phong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội
Xã Thanh Phong có vị trí thuận lợi về giao thông, là vùng quy hoạch chiến lược về chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết: “Trong những năm qua, địa phương luôn quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, đặc biệt là các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Theo đó xã đã tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất của huyện Thanh Liêm, Ban Quản lý dự án, Hội đồng GPMB của huyện để tuyên truyền đến các hộ dân trong GPMB, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện GPMB và hỗ trợ cấp trên cưỡng chế, giải tỏa, địa phương luôn tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự, thủ tục, được quy định trong Luật đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cụ thể như: Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/8/202015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thông báo Địa điểm đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Công văn số 1519/SXD-QHKT ngày 12/9/2016 của Sở xây dựng tỉnh Hà Nam về việc thoả thuận Quy hoạch tổng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí xen kẹp trong khu dân cư xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND huyện Thanh Liêm về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Phong; Thông báo số 76/TB-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Thông báo địa điểm xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Thanh Liêm Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND huyện Thanh Liêm về việc Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND huyện Thanh Liêm về Kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng công trình xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Thực hiện các Thông báo từ số 363-374/TB-UBND ngày 21/10/2020 ; Thông báo từ số 394 - 412/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Thanh Liêm Thông báo Thu hồi đất Thực hiện Dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong; Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện Thanh Liêm quyết định về việc thu hồi đất thực hiện Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị tí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm quản lý, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (đợt 1);…

Thanh Phong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội
Các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang đầu tư và triển khai sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Đến nay, công tác GPMB cho Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm đã hoàn thành cơ bản. Việc thu hồi 2.724.0 m2 đất của các hộ dân do UBND xã quản lý (đất UB) được thực hiện đúng quy trình, đa số các hộ dân đều chấp hành nghiêm túc việc bàn giao lại diện tích đất mà họ thuê thầu của UBND xã từ năm 2004.

Tuy nhiên, với tính đặc thù của công tác GPBM luôn tiềm ẩn và phát sinh các tình huống phức tạp, trong đó có tình huống có một số trường hợp thiếu thiện chí hợp tác, cố tình trây ì không hoàn trả diện tích đất UB do chính quyền quản lý, xã Thanh Phong đã nhiều lần ban hành Thông báo về việc tự giải tỏa tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất nhưng một số trường hợp cá biệt không chấp hành, do đó chính quyền đã có báo cáo cấp trên, đồng thời theo chỉ đạo, địa phương đã thực hiện các biện pháp mạnh để tiến hành giải tỏa, hoàn trả hiện trạng đất cho Nhà nước.

Theo bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm: Để bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời quỹ đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, huyện Thanh Liêm đặc biệt quan tâm và xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB. Thực hiện GPMB các dự án, huyện lắng nghe, coi trọng tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp và bảo đảm ổn định cuộc sống của người có đất bị thu hồi. Đi liền với đó là nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi.

Thời gian qua, Thanh Liêm đã tập trung GPMB nhiều dự án lớn, như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai kinh tế T4; dự án đầu tư xây dựng tuyến DN08; khu trụ sở cơ quan hành chính huyện...

Để thực hiện tốt công tác GPMB đối với các dự án đang triển khai và các dự án mới bảo đảm tiến độ, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc và quyết toán các dự án GPMB theo quy định; quản lý quỹ đất đã thu hồi, thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tăng thu ngân sách; kiểm tra nội dung có liên quan về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và kinh phí bồi thường GPMB theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Huyện cũng giao cho các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm tiến độ đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để có biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm tạo thuận lợi cho công tác GPMB…

Thanh Phong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội
Quá trình thực hiện GPMB và hỗ trợ cấp trên cưỡng chế, giải tỏa, địa phương luôn tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự, thủ tục của pháp luật.

Với sự tích cực bám sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, Đảng ủy, UBND xã Thanh Phong cùng các ban ngành, đoàn thể huyện đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, giải thích, đồng thời có những cách làm linh hoạt, phù hợp, đúng pháp luật.

“Sau khi được công bố đầy đủ thông tin của Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm về mục đích thu hồi đất cũng như danh sách các hộ trong vùng bị ảnh hưởng phải GPMB, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chấp thuận chủ trương, để đảm bảo tiến độ dự án tôi cùng các đoàn thể của xã đã nhiều lần xuống từng nhà dân để động viên, tuyên truyền, phân tích rõ để các hộ gia đình hiểu rõ lợi ích của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên đa số các hộ dân đồng tình, chỉ còn số nhỏ các hộ dân chưa đồng thuận, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và hợp tác” – ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết thêm.

Qua tuyên truyền, vận động về ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều hộ dân đã nhanh chóng và tự nguyện bàn giao các diện tích đất xem kẹp thuê thầu của chính quyền để triển khai dự án. Đa số họ đều nhận thấy các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển nên đều sẵn sàng bàn giao đất.

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Phong, trong GPMB Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, đến nay chỉ còn lại 05 hộ gia đình chưa chấp hành chủ trương. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm tham mưu, phối hợp với cấp trên tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân đồng thuận. Riêng với các trường hợp cố tình chống đối, cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai (đất UB), địa phương sẽ tham mưu cấp trên căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật, có giải pháp kiên quyết hơn để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đúng tiến độ, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chủ trương chung của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Đông Hải – Sơn Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động