Tỉnh Hải Dương triển khai được 71 mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng men vi sinh

28/03/2024 16:15 Phát triển Công nghiệp môi trường
Theo báo cáo của Hội Phụ nữ tỉnh, hiện nay toàn tỉnh Hải Dương 10/12 huyện, thị xã, thành phố với 71 mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng men vi sinh.
Tỉnh Hải Dương triển khai được 71 mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng men vi sinh
TH (Báo Hải Dương)
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động